Hopp til innhold

Oppgave

Kalkyle og kostnader

Kostnader kan være faste eller indirekte, variable eller direkte. I hvilken kalkylemodell skal du bruke de ulike begrepene? Her en en liten dra-og-slipp-oppgave som du kan øve deg på.

Sist faglig oppdatert 23.04.2021
Skrevet av Hanne-Lisbet Løite

Læringsressurser

Priskalkulering og anbud