Hopp til innhold

Verktøy og mal

Selvkostkalkylen – et eksempel med regneark

Det er ryddig og arbeidssparende å sette opp priskalkyler i et regneark. Her kan du lære hvordan du gjør det.

Her går vi gjennom det samme eksempelet som på siden "Selvkostkalkylen trinn for trinn" (se nedenfor), men med bruk av regneark.

Relatert innhold

Kort om selvkostkalkylen

Selvkostkalkylen er en metode for å regne ut prisen på et produkt som en virksomhet skal selge. Dette produktet kan være en vare eller en tjeneste. Kalkylen skal sikre at vi ikke setter for lav pris på et produkt. Utgangspunktet for kalkylen er at vi kan fastsette inntakskost, det vil si de direkte kostnadene med å skaffe produktet. Typiske direkte kostnader er innkjøpspris, fraktkostnader og toll (dersom produktet kommer fra utlandet).

Kalkylen kan blant annet brukes av en håndverker som skal gi et pristilbud på et arbeidsoppdrag. Da er det naturlig å trekke inn kostnaden for selve arbeidet i inntakskost. Arbeidskostnaden kan regnes ut som en timepris multiplisert med antallet timer man regner med at arbeidet tar.

Selvkostkalkylen – oppsett

Når vi skal finne prisen på en vare, kan vi bruke en enkel modell for selvkostkalkyle, for eksempel denne:

 • Innkjøpspris (prisen for en enhet av varen fra leverandøren)
 • + andre direkte kostnader (fraktkostnader, toll osv.)
 • = inntakskost (totalprisen for å ta inn en enhet av varen i forretningen)
 • + indirekte kostnader (kostnader som ikke har noe direkte med varen å gjøre, for eksempel lønn, strøm, offentlige avgifter og utgifter til bilhold – blir som regel regnet ut som en prosentdel av inntakskost)
 • = selvkost (det forretningen må ha for å dekke alle kostnader med å ta inn varen)
 • + fortjeneste (blir som regel regnet ut som en prosentdel av selvkost)
 • = salgspris uten merverdiavgift
 • + merverdiavgift
 • = salgspris med merverdiavgift

Oppgave: kalkulering av salgspris på digitalkamera

Anne er ansatt som butikksjef i en større elektronikkjede. Hun har akkurat fått et parti med digitale kameraer inn i butikken og vil regne ut salgsprisen på disse. Utgangspunktet er disse opplysningene:

 • Varepartiet består av 12 kameraer. Pakkseddelen viser at hvert kamera har en innkjøpspris på 960 kroner.
 • Det kostet 600 kroner i frakt for kameraene.
 • Elektronikkjeden setter de indirekte kostnadene for varen til 60 prosent av inntakskost.
 • Elektronikkjeden tar en fortjeneste på 30 prosent, som blir regnet av selvkost.
 • Merverdiavgiften på kameraer er på 25 prosent.

Opprett et regneark

Bruk regneark og lag et inndataområde med opplysningene ovenfor.

Løsningsforslag
Regneark med inndataområde med innkjøpspris på 960 kroner, andre direkte kostnader på 50 kroner, indirekte kostnader på 60 prosent, fortjeneste på 30 prosent og merverdiavgift på 25 prosent. Talla ligger i kolonne B. I tillegg er formelvisning av regnearket plassert til høyre. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Merk at vi i celle B3 har regnet ut fraktkostnaden per enhet (per kamera) direkte.

Regn ut salgsprisen

Lag et regnearkoppsett som passer til selvkostkalkylen, og bruk det til å regne ut hva salgsprisen for et kamera skal være.

Løsningsforslag
Regneark med inndata-område med innkjøpspris på 960 kroner, andre direkte kostnader på 50 kroner, indirekte kostnader på 60 prosent, fortjeneste på 30 prosent og merverdiavgift på 25 prosent. Ut fra dette er innkjøpspris, inntakskost, indirekte kostnader, selvkost, fortjeneste, salgspris uten merverdiavgift, merverdiavgift og salgspris med merverdiavgift regnet ut. Tallene ligger i kolonne B. I tillegg er formelvisning av regnearket plassert til høyre. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Salgsprisen for kameraet blir 2 626 kroner.

Her kan det være aktuelt for Anne å vurdere å sette prisen til 2 599 kroner av "prispsykologiske" årsaker, for 2 599 kroner høres en del lavere ut enn 2 626 kroner.

Filer

CC BY-SASkrevet av Bjarne Skurdal, Kyrre Romuld og Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 29.07.2020

Læringsressurser

Priskalkulering og anbud