Hopp til innhold

Fagstoff

If-setninger

Når du skal programmere en datamaskin, vil det som regel være én eller flere logiske betingelser som avgjør hva slags operasjoner som skal utføres. Vi kaller dette en if-setning ("IF statement" på engelsk). Dette gjør det mulig å lage programmer som reagerer forskjellig avhengig av betingelsene.

Hvis/if


For at datamaskinen skal vite når ulike operasjoner skal utføres, må du gi den et sett med betingelser. Med en if-setning kan vi sjekke om en betingelse er oppfylt før koden kjøres. Følgende kode sjekker om alderen til en person er mer enn eller lik 18 år:

Javascript

1if (alder >= 18) {
2  
3  // Kode kjøres dersom alder er større enn eller lik 18.
4
5}

Vi mennesker trenger også betingelser når vi skal utføre en handling. Et eksempel på dette kan være når vi skal gå ut.

Flytskjema for å gå ut. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Her er betingelsen at det er kaldt ute. Dersom det er kaldt, tar vi på en lue. Hvis ikke, går vi ut uten å ta på lue.

Ellers/else

Når datamaskinen sjekker om en betingelse går i oppfyllelse, vil dette føre til et utfall. Du kan også legge inn utfall som skal skje dersom betingelsene ikke er oppfylte. Da bruker vi else ("ellers" på norsk).

Javascript

1if (alder >= 18) {
2  
3  // Kode kjøres dersom alder er større enn eller lik 18.
4
5} else {
6  
7  // Kode kjøres dersom betingelsen er usann.
8
9}

Denne koden kjøres dersom betingelsen ikke er oppfylt.

Hvis/if med flere utfall


Med en if-setning kan du sjekke flere logiske uttrykk etter hverandre. Da bruker du else if ("ellers hvis" på norsk).

Javascript

1if (alder >= 18) {
2
3	// Kode kjøres dersom alder er større enn eller lik 18.
4
5} else if (alder >= 15 {
6
7	// Kode kjøres dersom alder er større enn eller lik 15.
8
9} else {
10
11  // Kode kjøres dersom betingelsen er usann.
12
13}

Vi kan lage så mange else if vi ønsker, men det er viktig at vi ekskluderer ett og ett utfall. I eksempelet over sjekker vi først om alderen er over eller lik 18. Dersom denne betingelsen er usann, vet vi at den må være under 18. Den neste betingelsen sjekker om alderen er over eller lik 15. Dersom denne er sann, vil det altså gjelde alle som er mellom 15 og 17. Dersom denne er usann, vet vi at alderen må være under 15.

CC BY-SASkrevet av Jan Frode Lindsø.
Sist faglig oppdatert 12.02.2020

Læringsressurser

Grunnopplæring