Hopp til innhold

Fagstoff

Variabler

Innen programmering bruker vi variabler for å lagre verdier i datamaskinens minne. Variablene har et navn og får tildelt en verdi som kan brukes og som oftest forandres underveis i programmet.
To pappesker med lukket lokk som står ved siden av hverandre på gulvet. Den ene er fire ganger så stor som den andre. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er variabler?

Du kjenner kanskje til variabler fra matematikken? Vi kan for eksempel se på ligningen x + 1 = 3. I denne ligningen er x variabelen, og verdien er satt til 2. Variabler i matematikk kan minne om bruken av variabler i programmering i den forstand at det er et navn som representerer en verdi.

Variabler er en sentral del av alle typer programmering og er nødvendig for flere sentrale deler av programmeringen.

Vi bruker variabler

  • som lagringssted for data fra eksterne kilder som skal brukes i programmet, for eksempel sensordata
  • hvis programmet har kode som skal gjentas (løkker) et bestemt antall ganger
  • for å slippe å manuelt skrive inn faste verdier som skal brukes mange ganger i løpet av koden
  • hvis resultat fra utregninger gjort tidlig i koden skal brukes til utregninger senere i programmet
  • for å lagre resultater fra koden som skal ut av programmet, for eksempel hvis de skal vises på skjermen til brukeren

Deklarere variabler

For å ta i bruk variabler må vi deklarere dem. Dette gjøres på forskjellige måter i forskjellige programmeringsspråk. Med JavaScript bruker vi kommandoen let slik som i eksempelet under.

let antallPersoner;

Tidligere ble var brukt for å deklarere variabler i JavaScript. Derfor vil en god del eksempler på internett bruke var i stedet for let. I din egen kode bør du ikke bruke var.

Tildele verdi

Når vi har deklarert variabelen, kan vi tildele variabelen en verdi. Dette kan vi gjøre når som helst i koden ved å skrive:

antallPersoner = 5;

Dersom vi allerede vet verdien vi skal lagre, kan vi tildele verdien samtidig som at vi deklarerer variabelen. Dette kan vi gjøre slik:

let antallPersoner = 5;

Konstant

I noen tilfeller brukes variabler som ikke skal endres senere i koden. Disse kalles konstanter.

En konstant kan være en verdi som er aldri vil bli forandret, som for eksempel verdien av pi (3,141592). Det kan også være verdier som ikke vil bli forandret mens programmet kjører (men som kanskje skal forandres mellom versjoner av programmet).

Eksempel

Vi kan tenke oss at vi skal lage et program som skal sjekke hvilke rettigheter du har basert på hvor gammel du er.

Ved starten av programmet blir brukeren spurt om sin alder. Svaret blir lagret i en vanlig variabel:

let personalder;

Videre i programmet sammenlignes verdien av denne variabelen mot en konstant vi har laget for å sjekke om brukeren er 18 år eller eldre:

const myndigalder = 18;

Nedover i koden testes brukerens alder opp mot konstanten myndigalder, og programmet kan lage en liste over hvilke rettigheter brukeren har.

Fordelen med å bruke en konstant i stedet for å manuelt skrive inn verdien 18 alle steder der alderen skal testes, er at hvis myndighetsalderen skulle bli forandret til for eksempel 17 senere, så er det bare nødvendig å forandre koden ett enkelt sted:

const myndigalder = 17;

Bruken av konstanter fjerner også mulige feilkilder hvis en tallverdi blir skrevet feil i løpet av koden. Skriver vi feil navn på konstanten vi ønsker å bruke, gir systemet en feilmelding.

CC BY-SASkrevet av Jan Frode Lindsø og Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 15.12.2019

Læringsressurser

Grunnopplæring