Hopp til innhold

Fagstoff

Feilsøking

Feilsøking er en stor del av jobben med å programmere. Når du jobber med feilsøking, vil du oppleve at både syntaktiske og logiske feil oppstår.
Person med hjelm og verktøy reparerer datamaskin. Bilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

Syntaktiske feil

En syntaktisk feil er en feil som oppstår dersom man har skrevet noe feil i koden – altså en skrivefeil. Syntaktiske feil er enklere å oppdage fordi du vil få feilmeldinger når koden kjøres. Det er vanlig at programmet vil krasje ved syntaktiske feil.

Javascript

1function leggSammen(a, b {
2	return a+b;
3}

Denne koden vil gi en syntaktisk feil fordi det mangler en avsluttende parentes etter bokstaven b i første linje.

Logiske feil

En logisk feil i et program er en feil som gjør at resultatet av koden gir et annet utfall enn det man hadde tenkt. Koden vil med andre ord kjøre som normalt uten å krasje, og du vil ikke få opp noen feilmelding. En metode for å feilsøke koden etter logiske feil er å skrive ut verdien fra variabler ulike steder i koden, for å finne ut hvor i koden feilen ligger.

La oss si at du har laget en løkke som skal kjøre 10 ganger:

Javascript

1for (let i = 1; i < 10; i++) { 
2	// Kode som skal kjøre 10 ganger.
3}

I betingelsen står det imidlertid at løkken skal kjøres så lenge variabelen i er mindre enn 10. Det vil si at den slutter på den niende iterasjonen. Du vil altså ikke få noen feilmelding, men koden vil gi et annet resultat enn du hadde tenkt deg.

CC BY-SASkrevet av Jan Frode Lindsø.
Sist faglig oppdatert 03.03.2020

Læringsressurser

Grunnopplæring