Hopp til innhold

Fagstoff

Konfigurasjon av ruter

For at flere klienter skal kunne snakke sammen på et nettverk og ut mot Internett, må vi montere en ruter. Den har som funksjon å knytte sammen private datamaskiner med det offentlige Internettet.
Ruter. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

De fleste av dagens rutere er beregnet for hjemmebruk, og små bedrifter har gjerne også en svitsj innebygget i enheten, for færre enheter i nettverket og mindre administrativt arbeid.

Basiskonfigurasjon av en ruter består av å gi ruteren en konfigurasjon som sørger for at klienter på innsiden kan snakke sammen, og at man skal kunne komme seg på Internett.

Selve ruterinnstillingene er noe vi må sette opp manuelt, om dette ikke er konfigurert på forhånd.

Oppsett av DHCP-tjenesten kan vi også gjøre manuelt. Vi kan enten bruke hele IP-rangen, eller vi kan benytte deler av denne. For et normalt hjemmenettverk bør Lease Time her settes til mellom tre til sju dager.

Dokumentasjon

Å sørge for dokumentasjon om ruteren er viktig. Hvordan vi dokumenterer slike løsninger, er avhengig av nettverkets størrelse. På rutermodemer som er forhåndskonfigurerte, kommer gjerne dokumentasjonen i form av brukermanualer og klistremerker med koder for trådløse nett.

Vi har også mulighet for å ta utskrifter av oppsettene. Disse kan vi samle sammen med annen dokumentasjon som vi opparbeider oss under et oppdrag.

CC BY-SARettighetshaver: Arena IKT
Sist faglig oppdatert 07.04.2017

Læringsressurser

Nettverksenheter