Hopp til innhold

Fagstoff

Ruter og svitsj

For at flere klienter skal kunne snakke sammen på et nettverk og ut mot Internett, må vi montere rutere og svitsjer. Disse har som funksjon å knytte sammen lokale datamaskiner for deretter å kommunisere med det offentlige Internettet.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ruter

Skal vi ha flere subnett, eller ønsker vi å koble sammen flere nettverk, kan vi benytte en ruter. Ruterens oppgave er å sende datatrafikk mellom flere forskjellige nettverk.

Ruteren har en tabell som viser de nettverkene den er koblet til (enten direkte eller via andre rutere). Tabellen blir kalt en rutingtabell. Avgjørelsen om hvor en pakke skal videresendes, blir tatt ved å sjekke mottakeradressen til pakken opp mot tabellen. På den måten kan datatrafikk flyte mellom flere forskjellige nettverk.

De fleste av dagens rutere er beregnet for hjemmebruk. Små bedrifter har gjerne også en svitsj innebygget i enheten, slik at det blir færre enheter i nettverket og mindre administrativt arbeid.

Basiskonfigurasjon av en ruter består av å gi ruteren en konfigurasjon som sørger for at klienter på innsiden kan snakke sammen, og at man kommer seg på Internett.

Selve ruter-innstillingene må vi sette opp manuelt dersom dette ikke er konfigurert på forhånd.

Oppsett av DHCP-tjenesten kan også gjøres manuelt. Vi kan enten bruke hele IP-spekteret ("IP range"), eller vi kan benytte deler av denne. For et normalt hjemmenettverk bør leietiden ("lease time") settes til mellom tre og sju dager.

Svitsj

En svitsj er en enhet som styrer trafikken mellom flere datamaskiner eller nettverk på samme sub-nett, eller "broadcast domain".

En svitsj kan støtte flere ulike overføringshastigheter. Det er mulig å la flere svitsjer operere med ulike hastigheter i det samme nettverket. Men et slikt oppsett kan fort gi mange flaskehalser og begrensninger, og dette kan sette en effektiv stopper for fri flyt av data. Nettverksbryteren er utformet slik at ressursene kan deles uten å redusere ytelsen.

En svitsj har en avgjørende rolle i forvaltningen av trafikken i et datanettverk. Svitsj fungerer som et trafikkstyresystem inne i nettverket og dirigerer datapakker til riktig destinasjon. Svitsj bruker vi også til å koble eksterne (andre) enheter til nettverket, sikre maksimal kostnadseffektivitet, og den gir oss muligheten til å dele ressurser.

Et typisk oppsett av en svitsj er to datamaskiner, en skriver og en trådløs ruter. Alle enhetene er koblet til svitsjen, og hvert element må være konfigurert og tilkoblet riktig.

Når oppsettet er gjort, kan vi for eksempel få utskrift til samme skriver fra hvilken som helst datamaskin på nettverket. Alle datamaskiner kan overføre filer til hverandre. I tillegg er det mulig, via alle andre maskiner som har et trådløst kort, å få tilgang til nettverket, skrive ut og overføre filer.

CC BY-SARettighetshaver: Arena IKT
Sist faglig oppdatert 07.08.2017

Læringsressurser

Nettverksenheter