Hopp til innhold

Fagstoff

Faguttrykk: matindustrien

Her finner du forklaring på en del ord og uttrykk som brukes i matindustrien.
En fagarbeider på et meieri står ved en maskin som emballerer ost. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

B

batch: produksjonsserie av et produkt

D

dosere: å porsjonere ut visse mengder

E

emballasje: innpakning
emulgator:
danner et lag mellom stoffer som frastøter hverandre

F

flytskjema: viser gangen i en produksjonsprosess fra råvare til ferdig produkt
functional food:
matvare med helsefremmende eller sykdomsforebyggende effekt

H

homogenisering: prosess hvor for eksempel fettpartikler i melk deles i mindre partikler ved hjelp av trykk

P

pasteurisering: varmebehandling over en gitt tid. Standarden er 72 grader i 15 sekunder.
produksjonsserie:
å produsere en bestemt mengde av samme produkt
produkt:
det du sitter igjen med etter avsluttet prosess – den ferdige varen
produsere:
å lage et produkt
prosess: det som skjer med råvaren på veien til ferdig produkt

R

resept: oppskrift
råvare:
ingrediens som brukes i et produkt

S

skift: arbeidsperiode i produksjonen, ofte flere skift: dag, kveld
sporbarhet:
system som gjør at bedriften kan finne tilbake til dato og tid for produksjon, hvilket produksjonsanlegg som har produsert produktet, hvilken produksjonsserie og produksjonslinje varen kommer fra, og hvem som har hatt ansvar for produksjonen

U

UHT-behandling: Ultra High Temperature: varmebehandling ved for eksempel 130 grader i 30 sekunder

V

viskositet: et mål på hvor tyktflytende noe er

CC BY-SASkrevet av Gro Birgitte Eriksson.
Sist faglig oppdatert 29.04.2022

Læringsressurser

Faguttrykk