Hopp til innhold

Fagstoff

Faguttrykk: matindustrien

Her finner du forklaring på en del ord og uttrykk som brukes i matindustrien.
En fagarbeider på et meieri står ved en maskin som emballerer ost. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

B

batch
produksjonsserie av et produkt

D

dosere
å porsjonere ut visse mengder

E

emballasje
innpakning
emulgator
danner et lag mellom stoffer som frastøter hverandre

F

flytskjema
viser gangen i en produksjonsprosess fra råvare til ferdig produkt
functional food
matvare med helsefremmende eller sykdomsforebyggende effekt

H

homogenisering
prosess hvor for eksempel fettpartikler i melk deles i mindre partikler ved hjelp av trykk

P

pasteurisering
varmebehandling over en gitt tid. Standarden er 72 grader i 15 sekunder.
produksjonsserie
å produsere en bestemt mengde av samme produkt
produkt
det du sitter igjen med etter avsluttet prosess – den ferdige varen
produsere
å lage et produkt
prosess
det som skjer med råvaren på veien til ferdig produkt

R

resept
oppskrift
råvare
ingrediens som brukes i et produkt

S

skift
arbeidsperiode i produksjonen, ofte flere skift: dag, kveld
sporbarhet
system som gjør at bedriften kan finne tilbake til dato og tid for produksjon, hvilket produksjonsanlegg som har produsert produktet, hvilken produksjonsserie og produksjonslinje varen kommer fra, og hvem som har hatt ansvar for produksjonen

U

UHT-behandling
Ultra High Temperature, varmebehandling ved for eksempel 130 grader i 30 sekunder

V

viskositet
et mål på hvor tyktflytende noe er
CC BY-SASkrevet av Gro Birgitte Eriksson.
Sist faglig oppdatert 29.04.2022

Læringsressurser

Faguttrykk