Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er koordinasjon?

Koordinasjon er viktig både i idrett og i dagliglivet. For å utføre en bevegelse eller en serie med bevegelser, bruker du mange sanser og mekanismer i kroppen.
Mann med sort karatedrakt står på ett bein og holder det andre beinet svært høyt opp. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Koordinasjon

Koordinasjon kan defineres som evnen til å samordne kroppsbevegelser i forhold til hverandre og med det du har rundt deg. Det vil si hvordan vi beveger armer, bein og kropp i en bevegelse, og hvordan bevegelsen gjennomføres i forhold til omgivelsene. Tenk på når du spiller badminton og må koordinere kroppen din for å treffe ballen, og samtidig følge med på hvor motstanderen er plassert. Eller når du er ute i trafikken; da må du styre kjøretøyet samtidig som du forholder deg til andre trafikanter.

I begrepet koordinasjon ligger det flere koordinative egenskaper: rytme, balanse, tilpasset kraftinnsats, øye-hånd-koordinasjon og øye-fot-koordinasjon, romorientering og reaksjonsevne.

Rytme

Rytme forbindes ofte med musikk, men er en egenskap som trengs i de fleste aktiviteter. Dette kan være i form av gjentakende bevegelsesmønstre, eller at bevegelser har en takt (rytme). I basketball brukes for eksempel begrepet
totaktsrytme når du skal utføre en lay-up. Skøyting i langrenn, ballstuss, finter og svømmetak er andre eksempler på bevegelser med rytme. Hvis du klarer å kjenne igjen og gjenta bevegelsesmønstre, vil du ofte ha bedre teknikk enn dem med dårligere rytme.

Balanse

For å holde kroppen i balanse er du avhengig av kroppens sanseorganer. Inntrykk fra synet, likevektssansen og trykk- og berøringssansen hjelper kroppen til å holde balansen i både statiske og dynamiske bevegelser. Balanse er viktig for å lære seg teknikk og å tilpasse seg omgivelsene også i dagliglivet, for eksempel når du reiser deg opp, går i en trapp eller beveger deg i ulendt terreng.

En mann i blå shorts, grå genser og svart sekk står på noen steiner i en bekk. Han rekker ut hånden mot en eldre person med blå bukse, blå jakke og grå caps. Mannen i bekken prøver å hjelpe den eldre personen til å krysse bekken. I bakgrunnen er det variert natur med busker, granskog og åser. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tilpasset kraftinnsats

Innenfor ulike idretter er det viktig, og ofte avgjørende, med riktig kraftinnsats. Det krever mye trening over tid for at du skal kunne tilpasse kraften i ulike situasjoner. Å kaste eller sparke en ball til noen krever at du tilpasser kreftene du bruker for at ballen skal komme fram dit du ønsker. Dette krever mye øving. Når du skal løfte en melkekartong, må du tilpasse kreftene dine etter hvor mye melk som er i kartongen. Har du opplevd å løfte en kartong som har mindre melk enn du tror? Hva skjer da?

Øye-hånd-koordinasjon og øye-fot-koordinasjon

Dette handler om hvordan kroppen samordner det øynene ser med bevegelsene hendene og føttene gjør. Denne egenskapen er avgjørende i mange idretter, men også viktig i dagliglivet. Når du er ute og går eller løper i terrenget, bruker du øye-fot-koordinasjon for ikke å snuble, mens å kutte grønnsaker krever for eksempel god øye-hånd-koordinasjon

Mannlig rugbyspiller med rød drakt mot mørk bakgrunn. Står med åpne hender og ser konsentrert  mot en blå og hvit rugbyball, klar til å ta imot. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Romorientering

Det er den evnen du har til å gjøre bevegelser med kroppen i tid og rom. Eksempler kan være å ta salto og vite hvor du er i bevegelsen, slik at du strekker ut og lander på beina. En kantspiller i håndball må vite hvor målet er for å hoppe inn med best mulig vinkel.

Reaksjonsevne

Dette handler om kroppens evne til å reagere på observasjoner og signal. En sprinter må reagere på startsignalet, keeperen reagerer på nærskuddet, og volleyballspilleren må få armene i rett posisjon. Velter du et glass ved matbordet, er det hvor raskt du reagerer som avgjør om du søler eller ikke.

CC BY-SASkrevet av Bjørn Erik Rolseth.
Sist faglig oppdatert 07.10.2020

Læringsressurser

Koordinasjon