Hopp til innhold

Fagstoff

Fagdag i naturferdsel, vg3

Naturopplevelser kan ha positiv effekt på både den fysiske og den mentale helsa vår. Mer tid i naturen kan bidra til samfølelse med naturen, og at du ønsker å ta vare på den. Det er tid for å dra på tur igjen!
Ei hengekøye og to par sko med utsikt over fjorden. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

4 timer fagdag på tur. Velg mellom alternativ A og B

Denne ressursen bygger videre på ressursene fra vg1 og vg2. Bestem hvilke læringsmål du selv ønsker å jobbe spesielt med. Baser læringsmåla på egenvurdering fra tur i vg2 og ambisjonsnivå, og hvor mye du vil utfordre deg selv i vg3. Det er viktig at du kan strekke deg fra vg2 til vg3, men samtidig velge en tur etter evne.


 1. Ta med deg noen på tur, en venn, et familiemedlem, en treningskamerat eller andre. Det kan ikke være andre elever i samme klasse.
 2. Overnatt ei natt ute, to og to sammen. Det kan være overnatting under åpen himmel, i hengekøye, gapahuk, telt eller liknende. Alle skal gå minimum 2 kilometer for å komme fram til "leirplassen". Deler av strekninga skal være på sti.

Kanskje har du nok med læringsmål 3–7 og bør velge alternativ A? Eller kanskje du ønsker mer utfordring og dermed kan velge alternativ B? Du kan både finne et nytt område å dra på tur til (mål 4) og avansere i matlaging (mål 6).

Læringsmål

Eleven skal kunne…

 • få en god opplevelse av å være ute i naturen
 • planlegge, gjennomføre og evaluere en enkel tur, to og to
 • kle seg riktig og forklare hvorfor dette er riktig
 • lese kart og orientere seg etter ledelinjer i kjent og ukjent terreng
 • fyre bål og gjøre vurderinger rundt bålfyring
 • lage enkel mat på bål
 • ta hensyn til naturen og sporløs ferdsel
Innhold i turplan

 • Hvilket alternativ velger du: A eller B?
 • Hvilke læringsmål skal du vektlegge spesielt på denne turen? Begrunn hvorfor.
 • Hvem skal du dra på tur med (alternativ B) eller ha med deg på tur (alternativ A)?
 • Finn en oversikt over området du skal på tur, for eksempel ut.no , et turkart eller et orienteringskart. Tegn inn ruta du skal gå, og finn ut hvor langt det er i kilometer, og hvor lang tid du bruker på å forflytte deg fra start til slutt, basert på målestokken på kartet.
 • Er det noe spesielt du trenger å ta hensyn til dit du skal på tur? Dette kan for eksempel være naturreservat, nasjonalpark, innmark eller utmark.
 • Når drar du på tur? Dag, dato og tidspunkt.
 • Hvilket utstyr treng du til turen?
 • Hva planlegger du å spise? Hva trenger du å ha med deg til matlaginga?
 • Hvilke uforutsette hendelser kan skje? Hvordan løser du dette? Ta gjerne utgangspunkt i artikkelen Førstehjelp på tur (NDLA).
 • Hva må til for at det skal bli en vellykket tur, og du når læringsmåla du har satt deg?


Du må få godkjent planen før du kan dra på tur.

Vurdering

For at det skal skje læring, må du jobbe med noe, bearbeide det og gjerne også reflektere over hva du har gjort i etterkant ved å formidle det med egne ord. Ved å lage ei digital fortelling med video, bilde, tekst, stemme og musikk kan du sette ditt personlige preg på innleveringa. Og ved å formidle noe til noen andre, som er det som skjer når du lager en video, får du bearbeidet det du har jobba med enda en gang. Se punktene under for en mer detaljert beskrivelse.

 • Det er en individuell oppgave.
 • Ha med bilder og film fra hele turen: fotturen, leirplassen, bålet, maten, sporløs ferdsel (samt noe fra soveposen for deg som overnatter ute).
 • Reflekter rundt hva som gikk bra, og hva som ikke gikk så bra. Begrunn svarene dine.
 • Fortell om hvordan det var å dra på tur alene.
 • Du som overnatter ute, skal også fortelle om du har sovet ute før, og om hvordan denne natta har vært.
 • Forklar hva du har lært av denne turen.
 • Hva tenker du om naturen og friluftsliv etter denne turen? Har dette synet endret seg? Grunngi svaret ditt.
 • Vurder deg selv i læringsmåla.
 • Filmen skal inneholde både film, bilder, stemme og tekst.
 • Varighet på filmen: 5–15 minutter.
CC BY-SASkrevet av Cathrine Dunker Furuly.
Sist faglig oppdatert 06.01.2021

Læringsressurser

Naturferdsel