Hopp til innhold

Fagstoff

Fagdag i naturferdsel, vg2

Når du planlegger og gjennomfører egen tur, lærer du utrolig mye, både om deg selv og om naturen og friluftsliv. Nå er det tid for å øve og å dra på tur på egen hånd.
To ungdommer med ryggsekk på tur i skogen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I denne ressursen er det overordna målet at dere skal ha nok kunnskap om og føle dere trygge nok på opphold i naturen til at dere kan dra på tur på egen hånd. I tillegg er målet at dere skal få et godt forhold til naturen og naturferdsel. Det er lagt opp til en naturlig progresjon fra Vg1 til Vg2, der dere tar utgangspunkt i de samme læringsmåla som i Vg1 og jobber videre med disse.

4 timer fagdag i et skogsområde i nærområdet + 4 timer fagdag på tur, to og to

Veiledning til læreren
 • Utgangspunktet for dette opplegget er at elevene skal øve på basisegenskaper som er viktige for å kunne dra på tur på egen hånd den første fagdagen, for deretter å dra på tur sammen, to og to, den andre fagdagen.
 • Den første fagdagen er lagt opp som stasjonsundervisning og fungerer som en forberedelse til den neste fagdagen. For at elevene skal bli godt kjent med et skogsområde, kan det være en fordel å bruke det samme skogsområdet som i Vg1.
 • Det er fire poster, del derfor elevene inn i fire grupper. Bruk cirka 30 minutter per stasjon.

Tips til vellykka opplegg

 • Bestem hvem som skal dra på tur sammen i god tid før den første fagdagen.
 • Hjelp elevene med å starte tankeprosessen rundt aktuelle turdestinasjoner og innhold i turplanen før den første fagdagen, da går planlegginga mye enklere.
 • Ha en samtale om vurdering og innholdet i videoinnleveringa før den første fagdagen.
Læringsmål

Eleven skal...

 • få en god opplevelse av å være ute i naturen
 • planlegge, gjennomføre og evaluere en enkel tur, to og to sammen
 • kle seg riktig og forklare hvorfor dette er riktig
 • lese kart og orientere seg etter ledelinjer i kjent og ukjent terreng
 • fyre bål og gjøre vurderinger rundt bålfyring
 • lage enkel mat på bål
 • ta hensyn til naturen og sporløs ferdsel

4 timer fagdag i et skogsområde i nærområdet

Stasjoner

På-veg-til-leirplass-post

Gå gjennom et skogsområde på 100–200 meter alene. Strekket kan gjerne være merka med røde bånd eller liknende. Følg merkinga. Bruk sansene. Hva sanser du? Hva lukter du? Hva ser du? Hva hører du? Hvordan er det å bevege seg?

Post 1. Bålfyring

Forberedelse: Se videoen om Bålfyring (NDLA).

 • Dere skal fyre et bål, to og to.
 • Følg trinn-for-trinn-lista under.
 1. Finn en egnet plass, helst en etablert bålplass.
 2. Finn fram ved og opptenningsved (små tørre grankvister, bjørkenever).
 3. Legg ett lag med ved i bunnen, bygg opp med ved på sida, legg opptenningsveden i midten og et nytt lag med oppkløyvd ved på toppen. Sørg for at det er nok luft mellom lagene. Tenn på.
 4. Følg med på bålet ditt, legg på mer ved når det er nødvendig.
 5. Før du bestemmer deg for å avslutte, bør du brenne ut all veden. Legg derfor ikke på mer ved enn det som er nødvendig.
 6. Sørg for å slukke bålet skikkelig. Hell på rikelig med vann. Kjenn etter med hånda at bålet er slukt.

NB! Husk å ta ansvar for bålet ditt hele tida. Ikke gå ifra det! Ta hensyn til sporløs ferdsel og rydd bort alle bålrester etter at du har slukt, slik at det ikke er spor etter bålet når du går.

Post 2. Matlaging

Lag mat på bålet ditt. Bruk gjerne artikkelen Mat på tur (NDLA). Her kan du utfordre deg selv og se om du mestrer noe annet enn å grille pølser. La bålet brenne ei stund før du lager mat på det. Da har du mer glør, bålet har stabil varme, og det holder lengre uten at du trenger å legge på ved så ofte.

Post 3. Kart og kompass

Diskuter i gruppa, eventuelt også med faglærer. Bruk gjerne to ulike kart for å svare på oppgavene, for eksempel et orienteringskart og et turkart, begge bør dekke området fagdagen foregår på.

 • Hva betyr det at målestokken er 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000?
 • Hvor mange meter er dette i virkeligheten?
 • Hva er grønt, blått og brunt på kartet?
 • Hvordan ser en stein ut på kartet?
 • Hva betyr det at ekvidistansen er 20 meter?

 1. Orienter kartet ved hjelp av kompasset, slik at kartet stemmer med terrenget og er orientert mot nord.

 2. Ledelinjer er detaljer på kartet som er lett å følgje i terrenget. Få et eksempel fra kartet av faglæreren! Kan du finne flere eksempler på det på kartet?

 3. Gå en runde i ei merka løype med et kart over området. (Løypa kan være merka i terrenget med for eksempel røde bånd.) Følg merkinga og merk av på kartet der du finner en orienteringspost. Legg merke til hvilke detaljer som finnes der o-posten er.

Post 4. Turplanlegging

Du skal dra på en dagstur sammen med en medelev. Her kan du planlegge turen din. Ta utgangspunkt i punkta under for å komme i gang med planlegginga. Nærmere beskrivelse av innholdet i turplanen kan du se under "4 timer fagdag på tur, to og to".

 • Kart: Hvor skal du dra på tur? Start, rutevalg, lunsjplass, destinasjon, avslutning. Husk at du skal gå minimum 2 kilometer, og at du skal gå deler av strekninga på sti.
 • Målestokk og avstand: Hvor langt skal du gå? Hva er målestokken på kartet? Finn ut hvor langt du skal gå både fram og tilbake.
 • Destinasjon: Hvordan er det å fyre bål der du skal være? Hva kan du lese ut av kartet? Hva vet du? Er det i nærheten av vann, er det mye trær? Hvilke hensyn må du ta her når du skal fyre bål?
 • Mat: Hva skal du spise? Hva skal du ha med for å lage mat på bålet? Må du forberede noe hjemme?
 • Utstyrsliste: Hva skal du ha på deg? Hva skal du ha med deg?

4 timer fagdag på tur, to og to

Du og en klassekamerat skal planlegge en tur til et skogsområde i nærområdet, som dere kan gjennomføre denne fagdagen og evaluere i etterkant. Innhold i turplanen:

 • Dere skal selv finne kart over området. Finn et ordentlig kart, da kart på telefonen er mindre pålitelig på grunn av krav til batteri og dekning. Husk å utfordre dere selv når det kommer til avstand å gå samt det å oppsøke nye plasser.
 • Finn ut hvordan dere kan komme dere til startpunktet. Må dere bruke buss, tog, sykkel eller gå?
 • Planlegg ruta dere skal gå, og regn ut avstanden dere skal forflytte dere basert på målestokken på kartet dere skal bruke.
 • Dere skal gå minst 2 kilometer fram til "leirplassen". Deler av strekninga må være på sti.
 • Dere skal etablere bålplass (om det ikke alt finnes en), fyre opp bål og lage en enkel matrett på bålet. Prøv å utfordre dere selv til å lage noe mer avansert enn å grille pølser, hamburger eller ostesmørbrød.
 • Dere skal slukke bålet og rydde ordentlig opp. Dere skal ta hensyn til sporløs ferdsel, og gjerne gjøre det enda finere enn da dere kom! Ett tips er å brenne ut all veden før dere slukker, da slipper dere å fjerne brente vedkubber.
 • Dere skal ta bilder og film fra turen.

Vurdering

For at det skal skje læring, må du jobbe med noe, bearbeide det og gjerne også reflektere over hva du har gjort i etterkant ved å formidle det med egne ord. Ved å lage ei digital fortelling med video, bilder, tekst, stemme og musikk kan du sette ditt personlige preg på innleveringa. Og ved å formidle noe til noen andre, som er det som skjer når du lager en video, får du bearbeidet det du har jobbet med enda en gang. Se punktene under for mer detaljert beskrivelse.

 • Det er en individuell oppgave.
 • Ha med bilde og film fra hele turen: fotturen, leirplassen, bålet, maten og sporløs ferdsel.
 • Reflekter rundt hva som gikk bra, og hva som ikke gikk så bra. Grunngi svara dine.
 • Fortell om hvordan det var å dra på tur alene, to og to.
 • Trekk inn skildringer fra sanseoppgavene på den første fagdagen. Hva sanset du når du gikk sakte gjennom skogsområdet (syn, hørsel, lukt, oppmerksomhet)? Hvordan var det å bevege seg?
 • Vurder deg selv i læringsmåla.
 • Forklar kva du legger i ordet "bærekraftig" og reflekter rundt ordet i sammenheng med naturopplevelse. Hva tenker du det betyr å drive med bærekraftig friluftsliv?
 • Filmen skal inneholde både film, bilder, stemme og tekst.
 • Varighet på filmen: 5–15 minutter

CC BY-SASkrevet av Cathrine Dunker Furuly.
Sist faglig oppdatert 16.12.2020

Læringsressurser

Naturferdsel