Hopp til innhold

Fagstoff

Bålfyring

Bål skaper varme og trivsel. I tillegg kan du lage mat på bålet. Her skal du få vite hvordan du bør gå fram når du skal tenne opp et bål, og hvilke regler som gjelder for bålfyring.

Bålkos er en viktig del av turopplevelsen. Når vi skal tenne bål, må vi opptre på en slik måte at det ikke oppstår brann. Det gjelder hele året.

Når kan vi fyre bål?

I perioden 15. april til 15. september er det forbudt å tenne opp ild i, eller i nærheten av, skog og utmark. Men det er lov å bruke skjønn og tenne bål hvis det er helt sikkert at det ikke kan starte en skog- eller grasbrann, for eksempel etter mye nedbør. Husk på at det kan være fare for skog- eller grasbrann også før 15. april og etter 15. september.

Noen steder finnes godkjente bålplasser der du kan fyre bål hele året så sant det ikke er innført et absolutt bålforbud på grunn av tørke.

I naturreservater og nasjonalparker kan det være egne regler for bålfyring.

Finn en egnet bålplass

Bruk etablert bålplass dersom dette finnes. Pass på at det er god avstand til bygninger og vegetasjon. Husk at tørt gras lett tar fyr. Vi fyrer ikke bål på svaberg. Da kan fjellet sprekke. Vurder vindforholdene og forviss deg om at det ikke er skogbrannfare.

Hvis du må etablere en ny bålplass, fjerner du vegetasjon og legger noen steiner i en ring. På den måten skader du ikke eksisterende vegetasjon, og steinringen gjør det enklere å begrense bålet så det ikke sprer seg til omgivelsene.

Finn ved

Vi går varsomt fram hvis vi skal finne ved i skogen. Levende trær brenner ikke, og dem lar vi stå i fred. Grove, tørre greiner er fin ved. Gamle stubber brenner godt. Småkvist nederst på grantrær er fint, det samme med fra bjørka. Ta hensyn til i skogen. Tørre trær med reirhull lar vi stå. På mye brukte leirplasser kan det være lite ved å finne. Da kan det være lurt om alle har med litt ved i sekken. Vær oppmerksom på at det i naturreservater og nasjonalparker kan være forbud mot å sanke stående ved.

Rund ved bør kløyves, da brenner den bedre. Bruk skarp øks. Ha trygt underlag, for eksempel en stubbe. Stå støtt med beina fra hverandre og hold avstand til turkameratene. La øksa gå i bane så den ikke treffer beina.

Oppfyring

Du trenger noe å fyre opp med. Never eller noen tørre fliser eller småkvist er egnet. Et tips er å ha en vanntett pose med fyrstikker og noe tørt å fyre opp med i sekken. Vi starter med fliser og småved og legger på grovere ved etter hvert som vi får fyr. Flammene slikker oppover, så det som tar lettest fyr, legges nederst.

Ha ved klar før du fyrer opp slik at du er klar til å mate bålet etter hvert som det tar fyr. Vær tålmodig. Det tar litt tid å forberede før du fyrer opp.

Husk at det må oksygen til for å at noe skal brenne. Ikke legg på veden så tett at det ikke kommer til luft.

Fyring av bål

Når du har fått fyr er det klart for å nyte bålkosen. Pass på at du har kontroll på bålet. Ikke fyr større bål enn du trenger. Ha slokkemidler i nærheten. Vi brenner ikke plast, emballasje med folie inni eller annet søppel på bålet. Da blir det liggende rester i bålet. Ta med søppel hjem. Husk at en del syntetiske klær lett kan ta fyr eller få hull av gnister fra bålet.

Båltyper

Det er ulike måter å fyre bålet på etter hva vi skal bruke det til. Skal bålet først og fremst brukes til å varme seg ved, eller skal det kokes mat på bålet? Her er eksempler på noen båltyper:

Slukking

Bålet skal være slukket når du forlater bålplassen. Gå aldri fra et brennende bål. Sjekk at bålet er godt slukket. Ha på vann eller snø.

Sporløs ferdsel

Dersom du har etablert en ny bålplass, kan du fjerne den helt før du går så du etterlater minst mulig spor etter deg i naturen. Legg steiner og torv du har brukt, tilbake der du fant det. Ta med all søppel hjem.

Tips til trygg bålbrenning:

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bål, som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen, skal bålet være helt slokket.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. (2019). Dette må du vite før du tenner bål. Hentet fra https://www.sikkerhverdag.no/brann/forebygge-brann/dette-ma-du-vite-for-du-tenner-bal/

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Kjeldsen, Cathrine Dunker Furuly og Bjørn Erik Rolseth.
Sist faglig oppdatert 15.11.2019

Læringsressurser

Naturferdsel