Hopp til innhold

Fagstoff

Miljøsertifisering av mediebedriften Trigger Oslo

Et ønske om grønn omstilling kan motivere virksomheter til å skaffe seg Miljøfyrtårn-sertifisering. Kommunikasjonsselskapet Trigger Oslo ble Miljøfyrtårn i 2019. Prosessen var omfattende og tidkrevende, og mediebedriften måtte gå gjennom endringer på flere områder for å bli miljøsertifisert.
Montasje som illustrerer karbonavtrykk. Mennesker sorterer metallbokser og bærer søppelbøtte. Ulike symboler og gjenstander rundt omkring, for eksempel en elbil, ei sparelyspære, et fotavtrykk,  planter og en gjenvinningsstasjon. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er miljøsertifisering?

Det forventes miljøvennlig drift av virksomheter i dagens arbeidsliv. En bedrift kan få et Miljøfyrtårn-sertifikat når den daglige driften har et lavt nok .

Ved starten av en miljøsertifiseringsprosess blir målinger gjort innenfor fem områder av virksomheten:

  • arbeidsmiljø

  • avfallshåndtering

  • energibruk

  • innkjøp

  • transport

For å bli miljøsertifisert må organisasjonen oppnå betydelige miljøforbedringer innen ett år. Bedriften er selv ansvarlig for å logge egne resultater.

Trigger Oslo og miljøsertifisering

Kommunikasjonsselskapet Trigger Oslo var tidligere en virksomhet med tilfeldig drift, der hver enkelt ansatte selv måtte velge å jobbe miljørettet.

Noen ildsjeler i bedriften trakk de andre med. Ei lita gruppe ansatte tok initiativ til blant annet en intern miljøutfordring.

De ansatte kunne tjene poeng ved å gjøre forskjellige miljøvennlige handlinger i løpet av en periode på 14 dager. Kreativiteten var stor. Alt skulle dokumenteres, og på en morsom måte fikk de ansatte i Trigger Oslo utfordret hverandre til å både tenke nytt og inspirere hverandre. Etter hver dag vanket det stjerneklistremerker på en plakat som var hengt opp i fellesarealet.

Eksempler på miljøutfordringer

  • Ta med egen kopp/vannflaske, og bruk den gjennom hele dagen.

  • Unngå matsvinn etter lunsjen.

  • Ta kollektivtransport eller gå/sykle til jobb.

  • Plukk søppel på vei til jobb.

I etterkant ble det bestemt at Trigger Oslo skulle satse på miljøsertifiseringen, og i 2019 ble selskapet et Miljøfyrtårn.

Konkrete endringer og resultater

Å bli Miljøfyrtårn ble en satsning som var omfattende og tidkrevende. For å bli sertifisert måtte bedriften endre drift og rutiner på områder som energiforbruk, transport, innkjøp og kildesortering.

Transport

Den største bærekraftige driftsendringen har Trigger Oslo fått innenfor reising og transport. Bedriften flyttet kontorene sine til et sted mer sentralt i Oslo og bruker nå mindre taxi. Bedriften har hatt færre flyturer til kunder og arrangementer. I tillegg dekker bedriften sykkelparkering for sine ansatte og oppfordrer på den måten de ansatte til å sykle til og fra jobb.

Energiforbruk

Symbol for resirkulering på en gresskledd ås under blå himmel. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Trigger Oslo hadde utfordringer med å måle og endre energiforbruket. Etter samtaler med utleier av lokalene de jobber i, fikk de splittet opp energiforbruket per leietaker.

Nå kan energiforbruket måles, og bedriften kan ta kontroll og senke energiforbruket.

Innkjøp

Bedriften er blitt mer bevisst på å gjøre bærekraftige innkjøp. Selskapet har vært opptatt av å finne brukte kontormøbler og selger møblene videre i størst mulig grad.

De er også blitt mer bevisste på hvilke aktører de gjør avtaler med, slik at de ikke går på akkord med miljø og bærekraft.

Kildesortering

Kildesortering er det enkleste miljøtiltaket Trigger Oslo gjennomførte. I hverdagen sorterer bedriften restavfall, papir, plast og bioavfall. Bedriften har for eksempel ei søppelbøtte for restavfall kun ett sted i lokalet, for å gjøre avfallshåndteringen mer effektiv.

Tenk over

Tror dere miljøsertifisering kan bli et krav for bedrifter i framtiden?

Problemstilling: grønn samvittighet?

Dersom miljøsertifisering blir et rent markedsføringsstunt, kan spørsmålet om man kjøper seg fri fra en dårlig samvittighet fort bli ubehagelig for bedrifter og offentlige organisasjoner. Å vise fram at bedriften er miljørettet kan være en fordel når virksomheter konkurrerer om å vinne kontrakter.

Grønnvaskingsplakaten

Grønnvaskingsplakaten er en slags Vær Varsom-plakat for hvordan bedrifter skal være bevisst på selvomtale ved eget bærekraftsarbeid. Plakaten fungerer som en veileder for virksomheter som vil bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere.


Tenk over

Les Grønnvaskingsplakaten (grønnvasking.no).

På hvilken måte kan bedrifter få konkurransefordeler ved å stå fram som tilhenger av grønnvaskingsplakaten?

Kilde

Miljøfyrtårn (u.å.). Dette er Miljøfyrtårn: Sertifisering og miljøledelse. Hentet 4. juni 2021 fra https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/om-oss/dette-er-miljofyrtarn/

CC BY-SASkrevet av Lars Dyhrfjeld.
Sist faglig oppdatert 10.06.2021

Læringsressurser

Bærekraft og medieproduksjon