Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

– Hjelp, vi er blitt Miljøfyrtårn!

Bedriften er blitt miljøsertifisert, og dere skal lage en ny kommunikasjonsplan. Hvilke forbedringer har bedriften hatt? Hvordan skal dere kommunisere dette ut til andre? Oppgaven fokuserer på ulike sider ved miljøsertifisering og kommunikasjon.
En fargerik plansje viser mange symboler for fornybar energi – som vindmøller, sparepærer og elbiler. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1) Undersøk Miljøfyrtårn og FNs bærekraftsmål 1. Gå inn på hjemmesiden til Miljøfyrtårn. Sett dere inn i stoffet som ligger under kategorien «Om Miljøfyrtårn». Sett dere også inn i FNs bærekraftsmål.

  • På hvilken måte er miljøsertifisering, gjennom eksempelvis Miljøfyrtårn, knyttet til FNs bærekraftmål?

 2. Forestill dere at dere leder en mediebedrift. Dere har et stort engasjement for at bedriften skal jobbe bærekraftig.

  • På hvilke områder skal mediebedrifter gå foran som gode eksempler?

  • Hvilke utfordringer kan bedriften få om dere krever «sertifiserte miljøregnskap» hos kunder og samarbeidspartnere?

Oppgave 2: Lag en kommunikasjonsstrategi for en mediebedrift

Gå sammen i grupper på fire elever.

Oppdrag

Lag en kommunikasjonsstrategi for en mediebedrift som nylig er blitt miljøsertifisert. Lag skisser til innhold, og presenter strategien for klassen.

Framgangsmåte

 • Sett dere inn i de ulike fasene i en kommunikasjonsstrategi i fagartikkelen Kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplan (NDLA).

 • Finn fram til en mediebedrift som er miljøsertifisert.

 • Målet er å få informasjonen om miljøsertifiseringen og grønn omstilling tydelig ut.

  Ta for dere de ulike fasene i en kommunikasjonsstrategi, og skisser opp innhold til en kommunikasjonsplan for mediebedriften.

 • Presenter for klassen.
Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Lars Dyhrfjeld.
Sist faglig oppdatert 14.06.2021

Læringsressurser

Bærekraft og medieproduksjon