Hopp til innhold

Fagstoff

Bærekraft og medieteknologi

Den moderne livsstilen er preget av overforbruk. Vi bruker og kaster produkter i høyt tempo. Hvor mange mobiltelefoner har du hatt de siste fem årene? Det er bra for miljøet om vi endrer forbruksatferden vår, og det er viktig at mediebransjen legger til rette for bærekraftig produksjon og forbruk.
Mobil med knust skjerm. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bærekraft i mediebransjen

Hvis vi skal lykkes med å oppnå FNs bærekraftmål, må vi endre forbruksvanene våre. Et bærekraftig samfunn har et balansert forbruk av varer og tjenester slik at også de neste generasjonene kan leve godt på jorda. Forvaltningen av naturressurser i dag, med stadig økning i globalt forbruk og økonomisk vekst, er ikke bærekraftig.

Alle aktører i samfunnet, inkludert mediebransjen, har et ansvar for å legge til rette for bærekraftig produksjon og forbruk. Mediebransjen kan sette fokus spesielt på miljømessige forhold rundt utvikling og bruk av moderne medieteknologi.

Tenk over

  • Hvor mange ulike elektroniske og medierelaterte enheter og tilbehør har du liggende?

  • Hvor mye har du kastet de siste årene av slikt utstyr?

  • Hvor blir det av avfallet?

Sirkulær økonomi

Diagram som viser sammenhengen mellom ulike faser i sirkulær økonomi. En sirkel er delt inn i ulike felt. Feltene er merket med Råvarer, Design, Produksjon, Distribusjon og salg, Bruk, Gjenbruk og reparasjon og Resirkulering. Et felt formet som ei slags pil går ut av sirkelen fra feltet Resirkulering. Dette feltet er merket med Endelig avfall. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

En sirkulærøkonomisk tankegang kan hjelpe oss til å bli mer bærekraftige. Sirkulær økonomi betyr at vi utnytter naturressurser og produkter på en effektiv måte, i et kretsløp der færrest mulige ressurser går tapt. Om vi endrer forbruksatferden vår, vil det bidra til et bedre miljø.

Sirkulær økonomi i mediebransjen dreier seg blant annet om bevissthet rundt forbruk av utstyr.

  • Det er viktig å sikre lang levetid på utstyr.

  • Det er viktig å skaffe utstyr som enkelt går tilbake i et kretsløp.

  • Det skal være enkelt å plukke produkter fra hverandre slik at delene kan sorteres og gjenvinnes til råstoff i nye produkter og nytt utstyr.

Produktlivet til et speilreflekskamera

Kvinne fotograferer sjakkbrikker. Kameraet er i fokus. Sjakkbrikker i forgrunnen er ikke i fokus. Bokhyller i bakgrunnen har liten dybdeskarphet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Et speilreflekskamera produseres av mange ulike materialer som plast, glass, gummi og kunsttekstiler. Det krever mye energi å produsere kameraet.

Hva om materialene til et nytt kamera kan komme fra et gammelt, kassert kamera?

Vi er nødt til å se på utstyrets produktlivsløp, altså produktets liv "fra fødsel til død", for å få et inntrykk av dets totale miljøpåvirkning.

Utfordringen for oss forbrukere som gjerne vil ha det nyeste og beste, er at kameraet – og annen teknologi – typisk bør kunne brukes lenger enn de korte produktlivsløpene vi ser for produkter i dag.

Kretsløpet til et batteri

Batterier brukes mye innen moderne medieteknologi. Tar du en kikk hjemme, vil du nok finne mange batteridrevne dingser, for eksempel brannvarsler, mobil, verktøy og fjernkontroller. Når batteriene er tomme, leverer vi dem til gjenvinning. Hva skjer i denne prosessen, og hva kan komme ut av de gamle batteriene?

Batterier i alle størrelser og farger. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Når batteriene kommer inn til behandlingsanlegget, blir de i grove trekk utladet, nøytralisert, kvernet opp, separert til forskjellige bestanddeler og kjemisk behandlet slik at man kan trekke ut råstoffer til ny produksjon.

Råstoffer som blir utvunnet, er blant annet syre, metaller og plast. Råstoffene fra batteriene får "nytt liv" sammen med andre materialer, eksempelvis korrosjonsbeskyttelse på stål, pigment (fargestoff) i metallegeringer og i maling og i produksjon av hagemøbler, isskraper og til og med dashbord i biler.

Hva kan bedriften kreve som kjøper av medieteknologi?

Bedrifter i mediebransjen har mye makt fordi de kjøper og leier medieteknologi. Bedriftene kan legge press på leverandører for at de skal jobbe etter sirkulærøkonomiske standarder.

Mediebedrifter kan og bør fremme tydelige krav til utstyrsleverandører:

  • Produkter må utvikles med materialvalg og produktemballasje som kan resirkuleres.

  • Produktene må være mer robuste og ha bedre kvalitet.

  • Utstyrsleverandøren må ha ordninger for reparasjon slik at produktlivsløpet forlenges.

  • Utstyrsleverandøren må ha samarbeidspartnere som kan resirkulere kassert utstyr og dermed føre det tilbake til kretsløpet.

Det finnes ordninger for bedrifter som vil ha miljøsertifisering. Her får bedriftene hjelp og rammer for både å komme i gang med bærekraftig drift og for å fortsette med det.

Delingsøkonomi og bruktmarked

Velger mediebedriften å kjøpe og eie eget utstyr, er det en mulighet å dele utstyrsbruken med andre bedrifter i bransjen. Det er også andre gode sirkulærøkonomiske alternativer til å eie. Bedriften kan for eksempel leie produksjonsutstyr på kort eller lang kontrakt.

Et bærekraftig alternativ er å kjøpe brukt produksjonsutstyr. Bedriften får riktignok ikke den siste modellen, men det er penger å spare, og utstyret får et lengre produktliv.

Opptak i TV-studio. Programledere ute av fokus i bakgrunnen, bilde av dem på en monitor i forgrunnen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Problemstilling 1. Planlagt foreldelse

I både privatsfæren og i mediebransjen opplever vi at produkter slutter å virke tidligere enn vi hadde tenkt. Planlagt foreldelse innebærer at for eksempel PC-en eller telefonen din har innebygd en svakhet slik at de må skiftes ut tidligere enn nødvendig. Dette gjør produsenter for å øke salget og den økonomiske fortjenesten. Konsekvensen er et forbruk som er langt fra bærekraftig.

Her er det motstridende interesser. På den ene siden tilbys det produkter som har alt for korte produktlivsløp, fordi produsentene ønsker at vi skal kjøpe nye produkter og de skal få økonomisk gevinst. På den andre siden ønsker vi at produktet skal vare lengst mulig før det går tilbake i et bærekraftig kretsløp.

Et par hender holder fram et brett med en jordklode på. By med høye bygninger i bakgrunnen. Illustrasjon.

Problemstilling 2. Bærekraft og grønnvasking

Det er blitt stadig vanligere at bedrifter påstår at de er bærekraftige for å selge flere produkter. Grønnvasking er en form for villedende markedsføring der et produkt eller selskap blir framstilt som mer miljøvennlig enn det som faktisk er tilfellet.

Utfordringen til deg som kjøper, er å sjekke gyldigheten av det som blir lovet, for grønnvasking av produkter er ikke bare villedende, men det undergraver også de bedriftene som virkelig endrer driften sin i en mer bærekraftig retning.

Tenk over

Hva mener dere kan være løsninger for problemet grønnvasking?

Begreper

Kilder

Børja, M. (2019, 19. september). Laget for ikke å vare? Framtiden i våre hender. https://www.framtiden.no/medlemsblad/teknologi/laget-for-ikke-a-vare.html

Kuna, A. (2015, 26. november). Life Cycle of a Digital Camera (Prezi-presentasjon). Hentet 10. juni 2021 fra https://prezi.com/ivmbfjvrkg6j/life-cycle-of-a-digital-camera/

Miljødirektoratet (u.å.). Sirkulær økonomi. https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/sirkular-okonomi/

Samfunnsøkonomisk analyse (2020, 15. mai). Bærekraftig og sirkulær handel med varer og tjenester (Rapport 19-2020). https://static1.squarespace.com/static/576280dd6b8f5b9b197512ef/t/5ee0a76691ffd049f4738faa/1591781228297/R19-2020+B%C3%A6rekraftig+og+sirkul%C3%A6r+handel+med+varer+og+tjenester.pdf

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Lars Dyhrfjeld.
Sist faglig oppdatert 10.06.2021

Læringsressurser

Bærekraft og medieproduksjon