Hopp til innhold

Oppgave

Illustrer de ulike påvirkningsteoriene

Se for deg at du jobber i et reklamebyrå som skal lansere et produkt som aldri tidligere er blitt lansert på det norske markedet: energidrikk til seksåringer. Du har ansvaret for forberedelsene i prosjektet.

Energidrikker i utvalg. Foto.

Lag enkle animasjoner eller illustrasjoner som gjør at kollegaene dine og oppdragsgiver forstår hvordan dette produktet kan lanseres, og hvordan det vil kunne bli tatt imot. Du skal basere arbeidet ditt på det du har lært om disse påvirkningsteoriene:

  1. stimuli–respons (de allmektige mediene)
  2. opinionsledere og tostegshypotesen (de avmektige mediene)
  3. dagsordenfunksjonen og portvaktfunksjonen (de mektige mediene)
  4. kultivasjonsteorien

Oppgaven kan også løses som gruppeoppgave.

Sist faglig oppdatert 31.10.2017
Skrevet av Maren Aftret-Sandal

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs