Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Presenter en sak

I denne oppgaven skal dere søke på nettet etter saker hvor regelverket for markedsføring er brutt. Jobb gjerne i grupper på to til fire personer.
En vektskål, to tykke bøker og en hammer er oppstilt sammen for å illustrere lov. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave

Utforsk ulike saker med overtredelse av lovverk i markedsføring. Velg ut én sak, og presenter denne saken for resten av klassen. Vis til relevant lovverk, og henvis til en eller flere paragrafer i lovverket som er relatert til lovovertredelsen.

Diskuter deres syn på saken felles i klassen.

Tips til nettsider hvor dere kan finne aktuelle saker

Forbrukertilsynet

Ulike nettaviser

TV2 hjelper deg

Relatert innhold

Markedsføringsloven regulerer hvordan bedrifter kan markedsføre produktene sine, og hvem de kan markedsføre dem til.

Varemerker er kjennetegn for en virksomhets varer eller tjenester. Varemerkene kan ha stor kommersiell verdi og være et sterkt konkurransefortrinn.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 08.06.2021

Læringsressurser

Lovverk i markedsføring