Hopp til innhold

Oppgave

Montering av mobiltelefoner

Montering er den fasen hvor de ulike delene settes sammen til en ferdig mobiltelefon. Monteringen foregår på fabrikker over hele verden. Den største fabrikken ligger i Kina og har 450 000 ansatte.

Før du ser filmen

 1. Hvordan tror du det er å jobbe med montering av mobiltelefoner?
 2. Hva har du hørt om arbeidsforhold på slike fabrikker? Tror du det er slik i virkeligheten?
 3. Hva er sammenhengen mellom arbeidsforhold og bærekraft?

Etter å ha sett filmen

Montering og bærekraft

 1. Hvilken rolle har de som har produsert denne filmen? Hva kan det ha å si for det som presenteres?
 2. Hvilke situasjoner og arbeidsoppgaver fra filmen kan ha innvirkning på bærekraftigheten til en mobiltelefon?
 3. Gi eksempler på forhold ved mobilmontering som kan tenkes å påvirke bærekraften, men som ikke kommer fram i filmen.
 4. Hvilke av faktorene som påvirker bærekraft i montering av mobiltelefoner mener dere er viktigst? Forklar.
 5. Gjør oppgavene under og diskuter.
 • Var dere enige om faktorer som påvirker bærekraft? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Finnes det faktorer som både påvirker miljø og sosiale forhold?
 • Forklar hvordan overtidsarbeid både kan være positivt og negativt for bærekraft.

Kilde

Sjåfjell, Beate. (2019, 8. januar). Sustainability hotspots analysis of the mobile phone lifecycle. Hentet fra https://www.smart.uio.no/publications/reports/sustainability-hotspots-analysis-of-the-mobile-phone-lifecycle.pdf

Sist faglig oppdatert 18.11.2019
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Bærekraft

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter