Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Montering av mobiltelefoner

Montering er den fasen hvor de ulike delene settes sammen til en ferdig mobiltelefon. Monteringa foregår på fabrikker over hele verden. Hvordan er arbeidsforholdene ved slike fabrikker, og hvordan henger dette sammen med bærekraftig utvikling?
Rekker med arbeidsbord hvor arbeidere i beskyttelsesdrakter setter sammen mobiltelefoner i et stort fabrikklokale. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvordan er det å jobbe på en mobilfabrikk?

I denne oppgaven skal dere se nærmere på hvordan mobiltelefoner settes sammen. Dere skal se en film fra en mobilfabrikk og lese en tekst om arbeidsforholdene i slike fabrikker.

Del 1. Bakgrunn

Før dere begynner å jobbe med denne oppgaven, kan det være en god idé å repetere hva som menes med bærekraftig utvikling. I denne filmen får dere ei oppsummering av ulike sider ved begrepet.

Del 2. På besøk på mobilfabrikken. Se filmen Montering av mobiltelefoner

Før dere ser filmen

 1. Hva har dere hørt om arbeidsforhold ved slike fabrikker? Tror dere det er slik i virkeligheten?

 2. Ut fra det dere har hørt, kunne dere tenke dere å jobbe med å sette sammen mobiltelefoner?

Se filmen

Se filmen om hvordan en mobiltelefon settes sammen. Filmen er uten innholdslyd.

Sammendrag av filmen Slik settes en mobiltelefon sammen

Filmen er tatt opp på en fabrikk hvor de ulike delene til en mobiltelefon blir satt sammen til en ferdig mobiltelefon. Inne i fabrikken har arbeiderne på seg drakter som beskytter mobildelene mot statisk elektrisitet, støv og urenheter.

Arbeiderne sitter ved siden av hverandre ved en arbeidsbenk. Prosessen starter med et kretskort. Arbeiderne monterer en del hver på kretskortene, for så å sende mobiltelefonen videre til den som sitter ved siden av. Til slutt blir telefonene testet, for å se om de fungerer som de skal.

Etter å ha sett filmen

 1. Hvordan stemmer det dere så i filmen, med det dere forventet? Forklar.

 2. Kunne dere tenke dere å ha en slik jobb? Hvorfor / hvorfor ikke?

 3. Ta utgangspunkt i FNs bærekraftsmål som dere finner på FNs nettside. Diskuter:

  1. Hvilke(t) bærekraftsmål er mest sentrale når det gjelder yrke og arbeidsforhold?

  2. Hvordan henger disse måla sammen med andre bærekraftsmål?

  3. Sett dere inn i de aktuelle måla, og lag ei liste over forhold i mobilfabrikker som handler om bærekraft.

  4. Kan man kalle en mobiltelefon bærekraftig hvis forholdene til de som har vært med på å lage den, ikke oppfyller bærekraftsmåla? Forklar.

 4. Les artikkelen "Produksjon – til hvilken pris" på Ungenergi.no. Hvilke fordeler og ulemper ved mobilindustrien beskrives her?

 5. Filmen og artikkelen er to kilder til hvordan montering av mobiltelefoner foregår. Vurder disse to kildene og sammenlign framstillingene av mobilmontering med hverandre. Diskuter årsaker til ulikheter i disse to framstillingene.

Del 3. Foreslå bærekraftstiltak for arbeiderne i mobilfabrikken

Tenk dere at dere skal lage et sett med ideelle regler for hvordan arbeidet i en mobilfabrikk skal foregå. Reglene skal tilfredsstille FNs bærekraftsmål.

Lag ei prioritert liste med noen viktige regler eller krav til bedriftsledelsene. Forklar hvordan reglene henger sammen med FNs bærekraftsmål.

Kilde

Sjåfjell, B. (2019, 8. januar). Sustainability hotspots analysis of the mobile phone lifecycle. https://www.smart.uio.no/publications/reports/sustainability-hotspots-analysis-of-the-mobile-phone-lifecycle.pdf

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 22.02.2023

Læringsressurser

Bærekraft