Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk: Mikroskop – innstilling og bruk

Mange opplever arbeid med mikroskop som svært inspirerende og får økt faglig forståelse. En viktig forutsetning for å få slike positive opplevelser er at du kan bruke mikroskopet riktig.
Mikroskop med fire objektiver. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hensikt

Du skal gjøre deg kjent med hvordan mikroskopet virker, og finne ut hvor stort areal du kan se ved ulike forstørrelser.

Del 1. Bli kjent med mikroskopet

Bruk figuren under til å bli kjent med oppbygningen av mikroskopet du har på bordet foran deg.

Del 2. Lær deg å bruke mikroskop

 1. Tenn lyset.
 2. Drei revolveren slik at du stiller inn med minste forstørrelse først (svakeste objektiv). Du skal høre et lite knepp når objektivet er på plass. Ikke skyv på selve objektivene.
 3. Legg objektglasset med preparatet på objektbordet, og fest det med klipsene.
 4. Skarpstilling: Start med objektbordet i laveste stilling, og løft det forsiktig med makroskruen til du får et tydelig bilde. Finjuster til slutt med mikroskruen.

  Celletyper i blad av torvmose. Foto.
 5. Det er ikke nødvendig å lukke det øyet du ikke bruker, selv om du bare har ett okular. De fleste synes det er mer behagelig å ha begge øynene åpne samtidig.
 6. Skyv preparatet på objektbordet til du får den viktigste delen i sentrum. Når du skyver preparatet, forskyves alltid bildet i motsatt retning.
 7. Trening: Skriv bokstaven h på et stykke papir, og legg det inn under objektivet. Skyv det fram og tilbake mens du ser ned i okularet. Ikke gi deg før du kan bevege det slik du vil.
 8. Hvis er for liten, vil ytterkanten av bildet være mørk. Juster blenderåpningen slik at den akkurat er stor nok til å gi jevn belysning over hele bildeflaten ved laveste forstørrelse. Siden for stor blenderåpning gir dårlig kontrast, kan det bli aktuelt å blende ned ved sterkere forstørrelse.
 9. Bilde av millimeterpapir sett gjennom mikroskop. Foto.

  Lag et preparat med millimeterpapir, slik at du kan finne diameteren til synsfeltet med de ulike linsene/forstørrelsene. Dette er nyttig informasjon når du senere skal beregne størrelsen på ulike preparater.

 10. Hvis mikroskopet har en som kan forskyves, skal du sette den i lav stilling ved minste forstørrelse og heve den når du skifter til større forstørrelser. Hvis du ser en svart ring langs kanten av synsfeltet, har du imidlertid hevet kondensoren for mye. Prøv deg fram med justering av blender og kondensor til du får maksimal kontrast ved stor forstørrelse.
 11. Når du arbeider med de sterkeste objektivene, må du unngå å løfte objektivbordet så mye at dekkglasset presses mot objektivet! Både objektivlinsen og preparatet kan bli ødelagt. For å unngå dette skarpstiller du alltid med liten forstørrelse først. Bruk deretter bare mikroskruen til å justere skarphet når du skifter til sterkere objektiv.
 12. Objektiv 100 x krever bruk av .
 13. Når du er ferdig med mikroskopet, må du
 • fjerne preparatet
 • tørke opp vannsøl med filtrerpapir
 • fjerne eventuell immersjonsolje med et spesielt rensemiddel (xylen)
 • stille inn med svakeste objektiv
 • plassere objektbordet i laveste stilling
 • trekke på

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle og Skolelaboratoriet for biologi, UiO.
Sist faglig oppdatert 27.04.2021

Læringsressurser

Verktøy