Hopp til innhold

Fagstoff

Innovasjon og nyskaping

Hva kjennetegner en innovativ og nyskapende bedrift? Er det enkeltpersoner, arbeidsmiljøet, ledelsen eller helt andre faktorer som gjør at noen bedrifter kan sies å være innovative? Mange bedrifter er opptatte av å være innovative, spesielt de i bransjer med stor konkurranse.
En drone flyr med en pakke i en hall. Foto.

Hva er innovasjon?

Ordet innovasjon kommer fra det latinske innovare, som betyr "å skape noe nytt". I etterkant av finanskrisen i 2008 ble det laget en stortingsmelding som heter Et nyskapende og bærekraftig Norge. I stortingsmeldingen beskriver regjeringen hva innovasjon og nyskaping er og relaterer behovet for nyskaping til temaet bærekraft.

Begrepet innovasjon i stortingsmeldingen blir definert som

en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier

Innovasjon Norge bruker også denne definisjonen. En innovativ bedrift skaper altså noe nytt. Det kan være nye produkter, produksjonsmetoder, forretningsmodeller eller salg- og distribusjonsformer.

Produktinnovasjon

Hvis en bedrift skaper nye produkter, kaller vi det produktinnovasjon. En kjent produktinnovasjon var touch-skjermen til Apple i 2007. Touch- og app-teknologiene har forandret markedet for mobiltelefoner og gjort Apple til en av de største aktørene på markedet.

Et annet eksempel er droner. Droner er radiostyrte småfly. Modellfly har eksistert i mer enn 100 år, men kombinasjonen av avansert elektronikk og lettmetall gjorde det mulig å utvikle droner til militær overvåking på 1980-tallet. Siden den gang har bruken av droner til både sivil og militær bruk økt enormt. Pakketransport ved hjelp av droner er forventet å revolusjonere transportbransjen.

Prosessinnovasjon

Når en bedrift utvikler nye metoder i produksjonen av produkter, kaller vi det prosessinnovasjon. Stor grad av prosessinnovasjon finner vi blant annet innen fiskeoppdrett i Norge. Både på grunn av stor konkurranse og på grunn av kravet om bedre dyrevelferd, har bedriftene utviklet stadig bedre og mer effektive metoder for å drive fiskeoppdrett.

Snitt av en lukket merd for fiskeoppdrett. To personer på gangbroene på vannoverflaten i merden. En person i rib-båt ved siden av. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Organisasjons- og distribusjonsinnovasjon

Bedrifter vil også utvikle nye måter å samarbeide og organisere seg på. Distribusjonskanaler er en viktig del av bedriftens verdikjede. Hvis distribusjonen kan effektiviseres, kan det betyr bedre tilgang til markedet og penger spart.

En bedrift som har vokst seg stor på nettopp det å effektivisere distribusjonen, er Amazon. I Norge er Komplett.no et eksempel på en bedrift som har vært innovativ i distribusjonsprosessen, med sitt robotlager fra Autostore.

Om Kompletts robotlager i Sandefjord (TU)

Bruk av droner til pakketransport kan bety at levering av varer kan gjøres nesten hvor som helst i verden og mye billigere enn i dag.

Innovasjon er ikke en isolert aktivitet i bedriften

Innovasjon foregår ikke i et lukket miljø. Det er en prosess der bedriften utvikler produkter og metoder, samtidig med at bedriften analyserer markedet og tar hensyn til kundenes behov.

Kjennetegn på en innovativ bedrift

Innovative og nyskapende bedrifter kjennetegnes ved at de tilpasser seg trender, fanger opp og utvikler nye produkter og har en innovasjonskultur.

Bedrifter som tilpasser seg trender

Noen bedrifter er spesielt flinke til å reagere raskt på trender i samfunnet. Det kan være eksisterende bedrifter eller nye bedrifter startet av entreprenører som har avdekket et behov i markedet.

Sophie Wiik etablerte Too Good To Go som en reaksjon på matsvinnet i samfunnet. Forretningsideen viste seg lønnsom. Bedriften har løst et problem for leverandører (hoteller, restauranter og matbutikker) og samtidig dekker bedriften et behov hos kundene om å kjøpe mat som ellers ville ha blitt kastet. Too Good To Go er et eksempel på både produkt- og prosessinnovasjon.

I relatert innhold finner du en podkast der Sophie Wiik snakker om Too Good To Go.

Bedrifter som utvikler nye produkter

I tiden med korona har spesielt farmasøytiske bedrifter hatt gode vekstvilkår. I 2020 fikk firmaet Vaccibody innovasjonsprisen fra forskningsrådet i Norge. Bedriften ble etablert i 2007, og de utvikler DNA-baserte persontilpassede vaksiner rettet mot behandling og forebygging av kreft og smittsomme sykdommer. Det er et norsk firma startet av Agnete Fredriksen, og de fikk prisen for å bruke forskning og innovasjon til å utvikle behandlinger som kan redde liv.

Du kan lese mer om Vaccibody under relatert innhold.

Bedrifter som har en innovasjonskultur

Et eksempel på en bedrift med innovasjonskultur er bedriften Askeladden & Co. Bedriften har etablert seg som en rådgiver til nye bedrifter innenfor tjenesteytende bransjer som frisør, begravelser og legebesøk. De tilbyr konsulenttjenester til mennesker som har en god forretningsidé slik at de kan etablere bedrifter.

Bedriftene som får hjelp av Askeladden & Co, har ofte en idé om hvordan de kan forenkle eller forbedre et forretningskonsept slik at de kan nå flere målgrupper. Gode eksempler på bedrifter som har fått hjelp av Askeladden & Co, er Kopp og Dr. Dropin.

Under relatert innhold finner du lenker til nettsidene til Askeladden & Co, Kopp og Dr. Dropin.

Kilder

Innovasjon. (2021, 14. mars). I Wikipedia. https://no.wikipedia.org/wiki/Innovasjon

Innovasjon Norge (u.å.). Vi gir lokale ideer globale muligheter. https://www.innovasjonnorge.no/

Meld. St. 7 (2008–2009). Et nyskapende og bærekraftig Norge. Nærings- og fiskeridepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-7-2008-2009-/id538010/

Ørstavik, F. (2019, 23. september). Innovasjon. I Store norske leksikon. https://snl.no/innovasjon

Relatert innhold

I denne oppgaven skal du velge en bedrift i ditt nærmiljø. Du skal spesielt fokusere på bedriftens evne til innovasjon og nyskaping.

CC BY-SASkrevet av Cecilie Lund.
Sist faglig oppdatert 14.05.2021

Læringsressurser

Bærekraftig innovasjon