Hopp til innhold

Oppgave

Diskuter personrettet markedsføring i sosiale medier

Diskuter i hvilken grad personrettet markedsføring påvirker identitetsbygging og sosialisering.

Gutt foran en vegg med mange oppslag av skjermdumper. Illustrasjon.

I hvilken grad er personrettet markedsføring i sosiale medier et problem for identitetsbygging og sosialisering?

Diskuter i grupper eller i fellesskap

Svar på spørsmålene

  • Hvilken type markedsføring er mest vanlig å bli eksponert for i klassen?
  • Hvilke forskjeller er det på hva slags markedsføring dere opplever?
  • Hvilke personlige data som kjønn, bosted, alder, etnisitet og digitale aktiviteter, ligger til grunn for forskjellen, tenker dere?
  • Hva er mest overraskende?
  • Hva er minst overraskende?

Og drøft følgende påstand

Personrettet markedsføring i sosiale medier har ikke noe å si for identitetsbygging og sosialisering.

Sist faglig oppdatert 15.10.2019
Skrevet av Albertine Aaberge

Læringsressurser

Markedsføringskampanjer og målgrupper

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale