Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lokalt reiselivsprodukt

Dere er i denne oppgaven leid inn av et fiktivt turistkontor for å hjelpe dem i arbeidet med å markedsføre et lokalt reiselivsprodukt til det norske markedet. Produktet skal gi flere besøkende til kommunen. Jobb i grupper, og bestem hvordan det lokale reiselivsproduktet skal utformes.
Hvite sørlandshus og båter ved kai i Lyngør i Tvedestrand. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Lokalt reiselivsprodukt

Ta utgangspunkt i et lokalt reiselivsprodukt dere kjenner til. Eventuelt kan dere gå inn på internett og finne et lokalt reiselivsprodukt. Tenk dere at et turistkontor ønsker hjelp til å lage en markeds- og aktivitetsplan for dette reiselivsproduktet, og at de derfor ber dere om å undersøke og komme med forslag til følgende:

 • Hvordan vil du beskrive det aktuelle produktet?
 • Hva er kjernen?
 • Hvilke periferitjenester har produktet?
 • Hvilke målgrupper passer produktet best for?
 • Hvordan kan vi best nå fram til disse målgruppene?
 • Hvilke kanaler vil du bruke for å selge og distribuere dette produktet?
 • Hvor viktig er dette produktet for destinasjonen i sin helhet?

 • Noter svarene deres i et felles dokument.

Del 2: Lag en markeds- og aktivitetsplan

Tilbudet skal lanseres om ca. seks måneder på en stor nasjonal reiselivsmesse, og håpet er at det skal trekke besøkende etter denne messa.

 • Lag en markedsplan for produktet.

 • Lag en konkret aktivitetsplan med markedsaktiviteter dere vil bruke for å nå de aktuelle samarbeidspartnere og målgruppene.

Relatert innhold

En markedsplan er en konkret beskrivelse av hvilke markedsaktiviteter bedriften planlegger for en gitt periode.

Markedsaktivitetene er en viktig del av markedsplanen. Det er en konkret beskrivelse av de aktivitetene vi ønsker å gjennomføre i en gitt tidsperiode.

Del 3: Lag en markedsføringskampanje for reiselivsproduktet

 • Planlegg og lag utkast til en markedsføringskampanje for produktet, dere velger selv i hvilken form.

Relatert innhold

Del 4: Rollespill – Planlegg og gjennomfør en markedsaktivitet

 • Velg en markedsaktivitet fra listen deres som dere ønsker å gjennomføre i klassen.

 • Klassen representerer både kunder og gjester.

 • Markedsaktiviteten kan for eksempel være messestand, lansering av produktet, et informasjonsmøte eller liknende.

 • Bruk eventuelt materiell dere har laget til markedsføringskampanjen.

Relatert innhold

Å arrangere et vellykket arrangement eller en event krever god planlegging.

CC BY-SASkrevet av Kjell Rosland og Cathrine Meyer Johansen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 28.12.2018

Læringsressurser

Arrangementer og markedsaktiviteter