Hopp til innhold

Fagstoff

Prosentpoeng

Dersom tallet vi skal finne prosentvis endring på, allerede måles i prosent, må vi sørge for at vi bruker rett måleenhet.

Eksempel: prisøkning på is

Kroneis med jordbær. Foto.

Prisen på en bestemt is ble økt fra 30 kroner til 33 kroner. Hvor stor var økningen i prosent?

Økning i prosent

Prisen økte med 3 kroner. Det betyr at økningen i prosent var

330·100 %=10 %

Eksempel: økning av oppslutning om et politisk parti

Linjediagram som viser hvordan oppslutningen til et politisk parti endret seg for hver måned fra juli til november. Illustrasjon.

Meningsmålinger viste at et politisk parti fikk økt oppslutningen sin fra 30 prosent i oktober til 33 prosent i november. Hvor stor var økningen i prosent?

Økning i oppslutning i prosent

Dette er de samme tallene som i eksempelet med isen over. Partiet har derfor økt oppslutningen sin med 10 prosent.

I det forrige eksempelet økte prisen med 3 kroner, siden måleenheten til pris er kroner. Hva er måleenheten i eksempelet med oppslutningen til partiet?

Måleenheten til oppslutningen

Oppslutningen måles i prosent, %.

Vi kan likevel ikke si at oppslutningen økte med 3 prosent. Hvorfor ikke?

Forklaring

Vi får et problem her fordi måleenheten er i prosent. Vi slo fast over at økningen var på 10 prosent, og økningen kan ikke være både på 10 prosent og 3 prosent.

Prosentpoeng – når størrelsen måles i prosent

Når vi skal beskrive økningen i prosenttallet i eksempelet med oppslutning, sier vi at partiet økte oppslutningen med 3 prosentpoeng. Som vi så, betyr en økning på 3 prosentpoeng her at økningen i oppslutningen var på 10 prosent.

Et annet politisk parti fikk 20 prosent oppslutning på en meningsmåling. Det var en nedgang fra forrige måling på 4 prosentpoeng.

Hva var oppslutningen på forrige måling?

Oppslutning på forrige måling

Oppslutningen var

20 %+4 % =24 %

Hvor stor var nedgangen i prosent?

Nedgang i prosent

Nedgangen var på

424·100 %=16,7 %

Film om prosentpoeng

CC BY-SASkrevet av Bjarne Skurdal, Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 23.05.2022

Læringsressurser

Prosent og prosentvis vekst