Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Saltfisk og klippfisk

Her lærer du om saltfisk og klippfisk og hvordan du regner på utbyttet av produksjonsprosessen.
Fiskefileter med salt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Saltfisk

Fisk som legges til salting, flekkes først ved at ca. 2/3 av den fremste og groveste delen av ryggbeinet fjernes.

På YouTube kan du se en film om flekking.

Fisken konserveres ved at den brettes ut som en stor trekant, og deretter blir fisk og salt stablet vekselvis. Det er ulike metoder for å salte fisk, for eksempel tørrsalting og lakesalting. Lakesalting gjøres i store kar, der det etter hvert dannes saltlake.

Fisken ligger i saltlake i ca. 14 dager, deretter blir fisken omsaltet i tørre stabler med mindre salt mellom lagene. Fisken blir stående slik i 1–2 uker slik at laken renner av. Vi sier da at fisken er blitt saltmoden.

Fiskefileter som ligger i ei balje med saltlake. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Klippfisk

Klippfisk er saltfiskens fetter. Utgangspunktet for klippfisk er saltmoden fisk som tørkes. I tidligere tider foregikk dette på svaberg og klipper, derav navnet klippfisk. Nå blir fisken lagt på tørkevogner og kjørt inn i store tørkerom/tunneler. Der går fisken gjennom et tørkeprogram tilpasset størrelse og fiskeslag. Ved tørking fjerner vi vannet. Tørrhetsgrad på klippfisk varierer fra rundt 54 til 30 prosent alt etter hva fisken skal brukes som. Etter at fisken er tørket, sorteres den i ulike kvaliteter.

Beregning av vekt – saltfisk og klippfisk

For å beregne rund vekt av saltfisk multipliseres først vekta av saltfisk med en omregningsfaktor for saltfisk på 1,70. Deretter multipliseres dette med omregningsfaktoren for produktet uten hode, 1,50. Den totale omregningsfaktoren blir

1,70·1,50=2,55

Eksempel 1. Saltet torsk

Hvor mye ferdig saltfisk får vi dersom vi har 25 tonn rund vekt av torsk?

Løsningsforslag

Vi bruker den totale omregningsfaktoren og får

25 tonn2,55=10,5 tonn

Vi får 10,5 tonn ferdig saltfisk.

Eksempel 2. Saltet torsk

Hvor mye rund vekt av torsk trenger vi til 600 kg ferdig saltfisk?

Løsningsforslag

Vi bruker den totale omregningsfaktoren og får

600 kg·2,55=1 530 kg

600 kg ferdig saltfisk tilsvarer 1 530 kg rund vekt av torsk.

Oppgave

Vis at utbyttet er 39,2 prosent når vi lager saltfisk av torsk.

Løsningsforslag

Utbytte er hvor mange prosent vekta av det ferdige produktet er i forhold til rund vekt.

600 kg1 530 kg·100 %=39,2 %.

Alternativt kan vi finne dette direkte fra omregningsfaktoren.

12,55·100 %=39,2 %

Vi kan også uttrykke dette som 39,2 prosent utbytte av levende vekt.

Regneoppgaver:

  1. Klippfisk har en faktor på 2,43. Finn ut sløyd vekt og hvor mange kg saltfisk og klippfisk du kan forvente å få på en fangst på 2643 kg rund vekt.
  2. Du har en torskekvote på 39 480 kg sløyd vekt uten hode. Hvor mange kg saltfisk og klippfisk kan du få?
  3. Du har en klippfisk på 3,65 kg. Regn ut vekta i rund vekt og vekt som sløyd og hodekappet.
  4. Bildet nederst på sida viser en filet med klippfisk. Den veier 2243,7 gram. Fisken har saltutslag og en tørrhetsgrad kalt ekstra lagertørr (36–38 prosent vanninnhold). Klippfiskfaktoren blir derfor vurdert til en faktor på 2,86. Regn ut vekta på fisken i levende rund vekt og sløyd vekt.
    Hva ville fisken ha veid som saltfisk?
  5. Vis at utbyttet av saltfisk fra sløyd hodekappet torsk er 58,7 prosent.
Klippfiskfilet som ligger på ei vekt. Vekta viser 2243,7 gram. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Kyrre Pettersen og Bjarne Skurdal.
Sist faglig oppdatert 05.06.2020

Læringsressurser

Prosent og prosentvis vekst