Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Potenser og rotuttrykk

Oppgavene skal løses uten bruk av hjelpemidler med mindre det står noe annet.

PO-70

Regn ut.

a) 83

Løsning

83=2 fordi 23=8

eller

83=813=2313=23·13=21=2

b) 273

Løsning

273=3 fordi 33=27

eller

273=2713=3313=33·13=31=3

c) 814

Løsning

814=3 fordi 34=81

814 = 3 = 8114 = 3414 = 3414 = 31 = 3

PO-71

Regn ut med hjelpemidler.

a) 15,255

Løsning

15,255 = 1,72

b) 1008

Løsning

1008 = 1,78

c) 2,259

Løsning

2,259 = 1,09

PO-72

Regn ut.

a) 912

Løsning

912 = 9 = 3

b) 2713

Løsning

2713 = 27 3= 3

c) 325

Løsning

325 = 2

d) 25614

Løsning

25614 = 2564 = 4

PO-73

Regn ut.

a) 1253

Løsning

1253 = 5

b) 93·33

Løsning

93·33 =9·3 3 = 27 3= 3

c) 54323

Løsning

54323 = 5423 = 27 3= 3

PO-74

Vis at

a) 823=4

Løsning

823=2323=2323=22=4823=823=643=4

b) 623=363

Løsning

623=623=363

PO-75

Vis at

a) 432=8

Løsning

432=43=44=4·2=8

b) 932=27

Løsning

932=93=99=9·3=27

c) 343=3·33

Løsning

343=31+13=31·313=3·33

d) 553=5·253

Løsning

535=51+13=51·523=5523=5·253

e) 273=4·23

Løsning

273=22+13=22·213=4·23

PO-76

Regn ut.

a) 27-13

Løsning

27-13 = 12713 = 1273 = 13

b) 223·213

Løsning

223·213 = 223+13= 233= 2

c) 452·4-32

Løsning

452·4-32 = 452-32= 422= 4

d) 252·4-32

Løsning

252·4-32= 252·22-32= 252-62= 2-12=12 = 1·22·2 = 22

e) 3414

Løsning

3414 = 34·14 = 344 = 3

f)343·3133-13

Løsning

3414 = 343+13--13 = 343+13+13= 363= 32 = 9

g) 443·21322

Løsning

443·21322 = 283·21322 = 283+13-2 = 21 = 2

PO-77

Løs med CAS i GeoGebra.

Overflata til ei kule er gitt ved formelen O=4πr2.

a) Regn ut radien i ei kule med ei overflate lik 17 cm².

Løsning

Vi må løse likningen 4πr2 = 17.

Utklipp fra CAS i GeoGebra. På første linje står det 4pi multiplisert med r opphøyd i andre er lik 17. På andre linje står det N Løs kolon klammeparentes r er lik minus 1,163 komma, r er lik 1,163 klammeparentes slutt. Skjermutklipp.

Radien er 1,16 cm.

Volumet til ei kule er gitt ved formelen V=4πr33.

b) Regn ut radien i ei kule med et volum på 9,35 cm³.

Løsning

Vi må løse likningen 4πr33 = 9,35

Utklipp av CAS i GeoGebra. På første linje står det 4pi multiplisert med parentes r opphøyd i 3 delt på 3 parentes slutt er lik 9.35. På andre linje står det N Løs kolon klammeparentes r er lik 1,307 klammeparentes slutt. Skjermutklipp.

Radien er 1,31 cm.

CC BY-SASkrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen.
Sist faglig oppdatert 01.07.2022

Læringsressurser

Potenser og rotuttrykk