Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Tierpotenser og tall på standardform

Regn oppgavene uten bruk av hjelpemidler hvis det ikke står noe annet.

PO-20

Skriv disse tallene som tierpotenser.

a) 1 000 000

Vis fasit

1 000 000=106

b) 0,1

Vis fasit

0,1=10-1

c) 0,000 000 001

Vis fasit

0,000 000 001=10-9

d) 1 000

Vis fasit

1 000=103

PO-21

Skriv tierpotensene om til tall.

a) 102

Vis fasit

102=100

b) 105

Vis fasit

105=100 000

c) 10-3

Vis fasit

10-3=0,001

d) 10-7

Vis fasit

10-7=0,000 000 1

PO-22

Skriv disse tallene på standardform

a) 2 000 000

Vis fasit

2 000 000=2·106

b) 1 200 000

Vis fasit

1 200 000=1,2·106

c) 34 000

Vis fasit

34 000=3,4·104

d) 123 400 000

Vis fasit

123 400 000=1,234·108

PO-23

Skriv disse tallene på standardform

a) 0,002

Vis fasit

0,002=2·10-3

b) 0,000 023

Vis fasit

0,000 023=2,3·10-5

c) 0,046

Vis fasit

0,046=4,6·10-2

d) 0,000 000 678

Vis fasit

0,000 000 678=6,78·10-7

PO-24

Regn ut og skriv svaret på standardform.

a) 2,5·105·6,0·103

Vis fasit

2,5·105·6,0·103 = 2,5·6,0·105+3= 15,0·108= 1,5·109

b) 9,2·105·2 000

Vis fasit

9,2·105·2 000 = 9,2·105·2·103= 9,2·2·103+5= 18,4·108= 1,84·109

c) 7,5·10-5·2,0·10-3

Vis fasit

7,5·10-5·2,0·10-3 = 15·10-5-3= 1,5·10-7

d) 25·1050,5·10-3

Vis fasit

25·1050,5·10-3 = 25·1055·10-4= 5·105-(-4)= 5·109

e) 2,5·105·6,0·1030,5·107

Vis fasit

2,5·105·6,0·1030,5·107 = 2,55·105·6,0·1030,5·107= 30·105+3-7= 3,0·102

f) 5·10-5·1,2·1036·10-3

Vis fasit

5·10-5·1,2·1036·10-3 = 6·10-5+36·10-3= 1·10-2--3= 1·101

g) 5 000·0,000 6250 000

Vis fasit

5 000·0,000 6250 000 = 52·103·6·10-42,5·105= 12·103-4-5= 12·10-6= 1,2·10-5

h) 25·105·0,000 77·10-3·25 000

Vis fasit

25·105·0,000 77·10-3·2 5000 = 25·105·7·10-47·10-3·25·103= 25·77·25·105-4--3-3= 1·101

PO-25

Løs denne oppgaven i GeoGebra.

Når vi snakker om avstander i universet, bruker vi ofte betegnelsen lysår. Et lysår er den avstanden lyset tilbakelegger i løpet av ett år. Lyset har en fart på 300 000 km/s.

a) Hvor mange kilometer er et lysår?

Vis fasit
Utklipp fra CAS i GeoGebra. Det er skrevet inn Standardform parentes 300000 multiplisert med 60 multiplisert med 60  multiplisert med 24 multiplisert med 365 komma 2 parentes slutt. Svaret er gitt som tilnærmet lik 9,5 multiplisert med 10 opphøyd i 12. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Et lysår er 9,5·1012 kilometer.

Lyset bruker 4 timer og 25 minutter mellom jorda og dvergplaneten Pluto.

b) Hva er avstanden mellom jorda og Pluto?

Vis fasit
Utklipp fra CAS i GeoGebra. Det er skrevet inn Standardform parentes 300000 parentes 4 multiplisert med 60 pluss 25 parentes slutt multiplisert med 60 komma 2 parentes slutt. Svaret er gitt som tilnærmet lik 4,8 multiplisert med 10 opphøyd i 9. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Avstanden mellom jorda og Pluto er
300 000 km/s · (4·60+25)·60 s
 4,8·109 km

PO-26

Løs oppgaven i GeoGebra.

I oktober 2008 produserte Norge 2,2 millioner fat råolje daglig. Vi regner med en pris på råolje på 400 kroner per fat.

a) Hvor mange milliarder kroner var verdien av oljeproduksjonen på denne måneden?

Vis fasit
Utklipp fra CAS i GeoGebra. Det er skrevet inn Standardform parentes 400 multiplisert med 2200000 multiplisert med 31 komma 2 parentes slutt. Svaret er gitt som tilnærmet lik 2 komma 7 multiplisert med 10 opphøyd i 10. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Verdien av oljeproduksjonen var

400 kroner/fat · 2,2·106 fat · 31 
2,7·1010 kroner = 27·109 kroner
= 27 milliarder kroner

I internasjonal oljeomsetning svarer et fat til 42 amerikanske gallons eller 158,987 liter.

b) Hvor mange liter råolje produserte Norge denne måneden? Gi svaret på standardform.

Vis fasit
Utklipp fra CAS i GeoGebra. Det er skrevet inn Standardform parentes 158 komma 99 multiplisert med 2200000 multiplisert med 31 komma 2 parentes slutt. Svaret er gitt som tilnærmet lik 1 komma 1 multiplisert med 10 opphøyd i 10. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Produksjonen var på
158,987 liter/fat · 2,2·106 fat · 311,1·1010 liter

Det ble hevdet at råoljereservene på norsk sokkel i 2008 var på 919 millioner kubikkmeter råolje.

c) Hvor mange fat olje svarer dette til?

Vis fasit
Utklipp fra CAS i GeoGebra. Det er skrevet inn Standardform parentes 9 komma 19 multiplisert med 10 opphøyd i 8 multiplisert med 1000 parentes slutt delt på 158 komma 99 komma parentes slutt komma 2 parentes slutt. Svaret er gitt som tilnærmet lik 5 komma 8 multiplisert med 10 opphøyd i 9. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det svarer til 5,8·109 fat.

Regn med samme oljeproduksjon som i oktober 2008.

d) Hvor lenge vil oljereservene vare med en slik utregning?

Vis fasit
Utklipp fra CAS i GeoGebra. Det er skrevet inn Standardform parentes parentes 9 komma 19 multiplisert med 10 opphøyd i 11 parentes slutt delt på parentes 1 komma 084 multiplisert med 10 opphøyd i 10 multiplisert med 12 parentes slutt komma 3 parentes slutt. Svaret er gitt som tilnærmet lik 7,06 multiplisert med 10 opphøyd i 0. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oljereservene vil vare i

9,19·1011 L1,084·1010 L/måned · 12 måned/år7,06 år

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen, Stein Aanensen og Viveca Thindberg.
Sist faglig oppdatert 09.08.2022

Læringsressurser

Potenser og rotuttrykk