Hopp til innhold

Fagstoff

Hvordan legge til rette for kritisk tenkning?

I denne filmen får du konkrete tips om hvordan du kan legge til rette for muntlig aktivitet i klasserommet som fremmer kritisk tenkning.

I overordnet del av læreplanen står det: "Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning [...]" (Kunnskapsdepartementet, 2017).

I filmen forklarer Beate Børresen (dosent emerita ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet) hvordan en lærer kan legge til rette for utforskende samtaler – det å undersøke påstander og meninger kontinuerlig i et klasserom. Lektor Lars Hvaal (Lørenskog vgs.) tar oss med inn i klasserommet sitt, der utforskende samtaler er en viktig del av undervisningen.

Kilde

Kunnskapsdepartementet. (2017). Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Fastsatt som forskrift ved kongelig resolusjon. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/opplaringens-verdigrunnlag/1.3-kritisk-tenkning-og-etisk-bevissthet/?lang=nob

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 04.08.2022

Læringsressurser

Kritisk tenkning