Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Stille diskusjon om psykisk helse

Alle har en psykisk helse. Reflekter over ulike sider ved den psykiske helsa vår gjennom en stille diskusjon. Skriv ned deres egne tanker om temaet og les tankene andre har skrevet ned.
Hender som skriver på tusjtavle med svart, blå og rød tusj. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Stille diskusjon om psykisk helse

I denne oppgaven skal dere gjennomføre en stille diskusjon. Dere skal reflektere over ulike sider av psykisk helse uten å snakke med hverandre.

Forberedelse

 • Del klasserommet inn slik at dere har 12 ulike bord.

 • På hvert bord skal det ligge et refleksjonsspørsmål. Se forslagene under.

 • Alle som deltar må ha hver sin penn – gjerne i litt ulike farger.

Forslag til refleksjonsspørsmål

Forslag til refleksjonsspørsmål:

 1. Hva er psykisk helse?

 2. Hva vil det si å ha god psykisk helse?

 3. Hva vil det si å ha dårlig psykisk helse?

 4. Hva er sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse?

 5. Hvorfor kan det være vanskelig å snakke om psykisk helse?

 6. Hvorfor kan det være lettere å snakke om psykisk helse i dag enn tidligere?

 7. Hvorfor kan det av og til være vanskelig å ta vare på den psykiske helsen?

 8. Hva kan du selv gjøre hvis du har det vanskelig?

 9. Hva tror du skolen kan gjøre for å fremme elevenes psykiske helse?

 10. Hva tror du samfunnet kan gjøre for at vi skal få bedre psykisk helse?

 11. Hva kan du gjøre hvis du har en venn som har det vanskelig?

 12. Hvor ofte bør du stille opp for en venn som har det vanskelig? Hvorfor?

Gjennomføring

 • Gå rundt i rommet og les spørsmålene på arket uten å snakke med hverandre.

 • Når dere har tenkt ut et svar på et av spørsmålene, skriver dere det ned på arket.

 • Les gjennom de tidligere svarene når dere kommer til et nytt spørsmål.

 • Kommenter gjerne svarene fra de andre elevene. Er dere enige eller uenige. Hvorfor?

 • Forsøk å skrive noe ned på alle spørsmålene. Dere kan skrive flere svar på hvert ark hvis dere har lyst til å kommentere noen andres svar.

Oppsummering

Gå gjennom ett og ett spørsmål og diskuter svarene i felleskap. Start gjerne med de arkene som har flest svar. Dere kan gjerne sitte i en hestesko når dere oppsummerer.

Diskuter til slutt:

 • Kom det fram noe dere ikke har tenkt på før?

 • Var det noe som var vanskelig å svare på? Eventuelt hvorfor?

 • Hva vil dere gjerne lære mer om? Hvorfor?

 • Hvorfor er det viktig å snakke om psykisk helse?

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 21.03.2023

Læringsressurser

Psykisk helse