Hopp til innhold

Fagstoff

Innføring i Samtavla

Gi elevene ei tavle å dele bidrag på. Bruk den visuelle flaten til å organisere bidrag, og la elevenes bidrag drive dialogen.
Skjermbilde av diskusjonsverktøyet Samtavla. Skjermbilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er Samtavla?

Samtavla er et verktøy som er utviklet for å støtte læring gjennom utforskende samtaler. På Samtavla deles korte meldinger på ei felles tavle. Samtavlene kan du dele med ei gruppe ved å dele pinkode ved oppstart. De som deltar, kan skrive korte kommentarer. Tavleadministrator kan så legge ut disse kommentarene på ei felles tavle, basert på en felles bidragsstrøm. Dette ser du i illustrasjonen over. Deltakerne har også sine egne tavler som de selv og tavleeier har tilgang til. Det gir hver enkelt mulighet til å lage sin unike visuelle framstilling, basert på en felles bidragsstrøm. Samtavla kan brukes som verktøy både for en hel klasse og mindre grupper.

Organisering av tavler

I Samtavla har du et kontrollpanel for tavlene dine. Fra kontrollpanelet kan du gjenbruke, åpne, lukke og slette tavler. De enkelte tavlene kan også merkes med fag, alderstrinn, veiledning og nøkkelord. Her kan du også ta en titt på eksisterende tavler delt i Galleriet. Dette er gjerne mer gjennomarbeidede tavler som er godt organisert.

Hvordan dele ei Samtavle?

Tavlene deles via en unik pinkode. Denne pinkoden kan brukes senere, for å bygge videre på samme tavle. Elever kan gå inn på tavler hjemmefra ved å bruke PIN til ei åpen tavle. Administrator av tavla bør da ha vurdert dette som trygt og følge med på aktiviteten. Ellers kan tavler åpnes og lukkes til undervisningsøktene.

Hvordan bruke Samtavla i hjemmeundervisning?

Under kan du lese om hvordan dere kan bruke Samtavla, uten at dere er fysisk på samme sted. Dette forutsetter bruk av videokonferanseverktøy med bruk av delt skjerm. Som lærer kan du kjøre samtavler med en gruppe elever, og få til aktive økter hvor alle kan delta. Dersom du lager en sekvens med oppgaver i ei tavle, kan du organisere ei undervisningsøkt rundt denne og få innspill fra elever underveis.

Relatert innhold

Hvorfor bruke Samtavla?

Ved å bruke Samtavla kan vi få flere elever til å delta aktivt. Det korte twitterformatet oppfattes som en lav terskel, samtidig utfordrer formatet til konsis og presis språkbruk. Utfordre gjerne elevene til å organisere tavlebidrag i kategorier og prioriteringer, ved å flytte dem i grupperinger.

Lær mer om Samtavla på Universitetet i Oslo sine nettsider

Samtavla på NDLA

Samtavla kan brukes på to måter:

  1. Du kan gå til samtavla.no og lage ei samtavle fra bunnen av. Dette kan alle gjøre når de vil.
  2. Du kan følge ei lenke til en forhåndsutfylt undervisningsmal av ei tavle. Hver gang en lærer klikker på ei slik lenke, lages det ei ny tavle med en ny pinkode som er unik for denne gruppa. En elev kan starte ei tavle på samme måte.

På NDLA bruker vi gjerne undervisningsmaler, dersom det er spesielle faglige problemstillinger elevene skal jobbe med. Det kan være alt fra et par spørsmål til ei ferdig utfylt tavle med mange forhåndsutfylte bidrag. Hensikten med en mal er å tilby et delvis ferdig undervisningsopplegg som så skreddersys ved bruk. Du finner informasjon om dette i lenkene over.

Hvordan legge ei samtavle til i et læremiddel?

Legg lenka til samtavle-malen inn i artikkelen din, og del gjerne denne lenka som en introduksjon: https://talkwall.uio.no/#/HowtoUse.

Se skjermskudd under for informasjon om hvor du finner riktig adresse/url.

  1. Finne mal
  2. Åpne meny og trykk på "publiser"
  3. Kopiere url
Finne adresse til samtavla-mal
Åpne bilde i et nytt vindu

Læreren bør tenke gjennom om samtavla skal bli liggende åpen for bidrag fra dem som har tilgang til pinkoden, eller om den skal lukkes etter at undervisningsøkta er ferdig.

Læreren bør også, sammen med elevene, bli enige om visse kjøreregler for kommunikasjon. Ei samtavle kan gjerne brukes til å gjøre oss alle flinkere til å kommunisere saklig og konstruktivt, og til å bruke kilder på en presis og god måte.

Innføringsvideo om Samtavla på YouTube


CC BY-SASkrevet av Knut Inge Skifjeld og Jan Arve Overland.
Sist faglig oppdatert 28.05.2020

Læringsressurser

Digitale verktøy