Hopp til innhold

Øvelse

Pronouns, Translation

LK06

Paste the text into your text editor and translate the following sentences.

Bokmål

 1. Vi reparerte bilen selv.
 2. Disse bildene er mine, men de der er dine.
 3. Prinsen er en god venn av meg.
 4. Disse bøkene er interessante.
 5. Du må finne en løsning selv.
 6. Her er mobilen din, men hvor er min?
 7. Den filmen var god.
 8. De reiste på ferie med to av sine beste venner.
 9. Han fant seg en god kamerat.
 10. Jeg har hans bok, men ikke hennes.

Nynorsk

 1. Vi reparerte bilen sjølv.
 2. Desse bileta er mine, men dei der er dine.
 3. Prinsen er ein god venn av meg.
 4. Desse bøkene er interessante.
 5. Du må finne ei løysing sjølv.
 6. Her er mobilen din, men kor er min?
 7. Den filmen var god.
 8. Dei reiste på ferie med to av dei beste vennene sine.
 9. Han fann seg ein god kamerat.
 10. Eg har boka hans, men ikkje hennar.
Key
 1. We repaired the car ourselves.
 2. These pictures are mine, but those are yours.
 3. The prince is a good friend of mine.
 4. These books are interesting.
 5. You must find a solution yourself.
 6. Here is your cell phone (mobile), but where is mine?
 7. That film was good.
 8. They went on holiday with two of their best friends.
 9. He found himself a nice pal.
 10. I have (got) his book but not hers.
Sist oppdatert 21.04.2018
Skrevet av Hands On (NKI) og Karin Dwyer Løken

Læringsressurser

Working with Grammar

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter