Hopp til innhold

Fagstoff

Boretårn i fagverkkonstruksjon

Boretårnet står på boredekket i boremodulen. Det brukes til å heise utstyr opp og ned i brønnen. I boretårnet er det plass til lagring av stående borerør og hydraulisk utstyr som brukes til å flytte rørene.
Boretårn. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sentralt i emnet:

  • Boretårnet heter derrick på engelsk.

  • Tårnet er bygget som en fagverkkonstruksjon.

  • Det er over 40 meter høyt.

  • Det står midt på boredekk, rett over hullet til brønnen.

Boretårnet i boremodulen

Det mest kjente og vanligste i bruk er boretårnet som er bygget som en . Det kalles en derrick på engelsk og omtales som "konvensjonelt boretårn" på norsk.

Boretårnet står på boredekk og er cirka 40 meter høyt.
Vi bruker tårnet til å heise rørlengder inn og ut av brønnen. Ikke bare borestrengen, men også - og brønnserviceutstyr kan håndteres inne i boretårnet. Høyden innvendig i tårnet bestemmer hvor lange lengdene kan være.

Innvendig høyde

Boretårnet bygges med en innvendig høyde på cirka 36 meter, som gjør at vi kan heise cirka 30 meter med rør om gangen. Resten av høyden brukes til heiseutstyret som trekker og holder rørene.

Når borestrengen eller annet utstyr skal inn eller ut av brønnen, er det mest effektivt om vi klarer å håndtere en lang lengde med rør om gangen, i stedet for mange korte.

Sammenskrudde borerør

I boretårnet står det rad på rad med sammenskrudde lengder med borerør. Sammenskrudde borerør kalles et , og det kan bestå av to lange, eller tre medium lange, borerør. Til sammen er et stand cirka 30 meter langt.

Hensikten med å lagre stands inne i boretårnet er å korte ned tiden som brukes på gjenger når vi skal skru sammen eller fra hverandre rørene underveis i boreoperasjonen. Når rørlengdene står klar inne i boretårnet, tar det kortere tid å hente dem inn til borestrengen. Dette er effektivisering og kostnadsbesparende.

Når vi skal heise inn kompletteringsutstyr i boretårnet fra utsiden, er det åpningen i og avstanden inn til senter i boretårnet som avgjør hvor lange lengder vi kan klargjøre for løftet. De er sjelden mer enn 15 meter lange.

Tårnets plassering over brønnen

Toppen av boretårnet skal stå midt over rotasjonsbordet () i boredekk, der hullet til brønnen er. Det gjør at utstyr som skal inn og ut av brønnen, kan treffe i midten av hullet.

Bølgekompenseringsutstyr i toppen av tårnet

Flytende rigger og skip beveger seg opp og ned i bølgene. For å hindre at borestrengen også går opp og ned, brukes et som er montert i toppen av boretårnet. Dette gjør at boretårnets konstruksjon er rundt 50 meter høyt. På plattformer som står på havbunnen, er ikke slikt kompenseringsutstyr nødvendig.

Størrelser og kapasitet i boretårnet

På store, moderne borerigger er boretårnet cirka 14 x 14 meter i grunnflate og nærmere 50 meter høyt.

Det er laget som en , slik at det kan bære vekten av en veldig lang borestreng i stål og heiseutstyret som henger fra toppen av tårnet. I tillegg skal tårnet også tåle belastningen fra kreftene som oppstår når vi bruker heisespillet til å dra med all kraft for å trekke ut et fastkjørt borerør. Boretårnet er konstruert slik at det tåler opp mot fire ganger så mye som løpeblokken i heisespillet. Løftekapasiteten gjør det mulig å bore 10 000 meter lange brønner fra 3000 meters havdyp.

Vinterklare borerigger

Borerigger som skal bore i arktiske farvann på vinterstid, er dekket med plater på boretårnets nederste del. Det skal beskytte mot vær og vind og bedre arbeidsmiljøet på boredekk. Inne på boredekk monteres ovner og varmekabler for å danne et varmere miljø som kan hindre ising på utstyret.

Doble boretårn

Mange moderne borerigger har to boretårn.
Disse kalles hovedtårn (main derrick) og hjelpetårn (auxiliary derrick). Tårnene brukes samtidig, slik at hovedtårnet brukes til brønnaktiviteter som boring og komplettering, mens hjelpetårnet brukes til å skru sammen eller skru fra hverandre rør og plassere disse i fingerbordet eller på rørdekket.

Alternativet til et vanlig boretårn er et hydraulisk sylindertårn som ofte kalles RamRig. På en RamRig brukes hydrauliske sylindre (rams) i stedet for heisespill til å heve og senke top drive og borestreng.

CC BY-SASkrevet av Anna Aabø og Kenneth Ludvigsen. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 11.10.2021

Læringsressurser

Hovedsystemer om bord i offshore installasjoner