Hopp til innhold

Fagstoff

Ny teknologi med MudCube

Når slamrensingen går på full fart, er det mye støy, varm væske og avgasser fra slammet i området. Med nyere teknologi, som MudCube, oppnås bedre helse og miljø for personellet. I tillegg er teknologien rimeligere og bedre for slamrenseprosessen.
Mudcube. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Slamrensing

Det er høye krav til kvalitet på behandling av returslam ettersom slammet skal tilbakeføres i brønnen i en sirkulasjonssløyfe. Om bord i riggen er det masse utstyr som skiller ut partikler av ulike størrelser fra slammet. Tradisjonelt har utstyret bestått av grovsikt (shaker), finsikt (desander og desilter) og syklonseparator.

Utstyret som har vært i bruk siden 1930-tallet, har sine svakheter, blant annet mye støy, vibrasjoner og avgasser og oljedamp som forurenser arbeidsmiljøet. I tillegg er det en stor kostnad knyttet til spesialbehandling av partiklene fordi det er slam på partiklene som skilles ut.

Det er svært plasskrevende med alt utstyret som behøves, og det er en stor vektbelastning på flytende rigger. I tillegg krever shakeren ekstra bjelkelag med sjokkputer for å ta opp vibrasjonene den skaper i sikteprosessen.

Utvikling av ny teknologi

MudCube ble utviklet som et teknisk tiltak for å redusere belastningene på personell som jobbet med slambehandlingen. Målet var å forbedre arbeidsmiljøet for de mange arbeiderne som fikk store problemer med opphold i shaker-rommet på grunn av støy, vibrasjoner og avgasser fra borevæskene. I 2005 kom det et gjennombrudd i teknologiutviklingen.

I utviklingen og uttestingen har MudCube vist at den har oppnådd bedre arbeidsmiljø for dem som jobber i slambehandlingen, lavere slamvedheng på partiklene, godkjent rensing av slam i en enhet og inntjening av investering i løpet av fem–seks brønner.

MudCube

MudCube skiller grove og fine partikler ut av slammet, på samme måte som shakeren, desilteren og desanderen til sammen. Slammet føres tilbake til active pit, mens borekaks føres til landmottak for behandling og avfallsdeponering.

MudCube med åpent panel. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvordan virker MudCube?

MudCube er et lukket system med et roterende bånd som fungerer på samme måte som en tredemølle. Båndet er en åpen rist og drives på en aksling som roterer ved hjelp av en elektromotor.

Belte for sikteduk i MudCube. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

På båndet legges et stort filter som festes med borrelås. Returslam fra brønnen føres inn i boksen i bak-kant, og mens filteret roterer framover, skilles væsken ut gjennom filteråpningene og ledes tilbake til active pit. I huset trekkes luft ut ved hjelp av en «undertrykkspumpe», og drar slamrester av partiklene før disse faller ned i oppsamlerrennen.

Utskilling av partiklene gjøres ved hjelp av tyngdekraft i motsetning til når man bruker shakeren som rister partiklene fra væsken. I forkant av filterbåndet faller partiklene ned i oppsamlerrennen. Undertrykk i boksen bidrar til at slamdråper som normalt ville blitt igjen på partiklene, trekkes av og føres tilbake til tanken. Det gjør at tapet av slam i renseprosessen er betydelig redusert. Undertrykket gjør også at avgasser fra slamdampen føres bort fra boksen og ut på siden av riggen. På en aksling på innsiden av båndet står det luft- og vanndyser som brukes for å fjerne fine sandpartikler og leire som fester seg i filteret.

Drift og vedlikehold

Ettersom MudCube er et lukket system, er det installert kameraovervåkning i enheten. Roughnecken som tidligere måtte overvåke filtrene i shaker-rommet, kan overvåke hele driften på skjermer i et kontormiljø eller i drillerbua. Det er enkelt å skifte filterduken, som rulles på båndet og festes med borrelås.

Sikteduk for slam. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Duken skiftes etter 100–200 driftstimer eller dersom maskevidden skal endres. Det er vanlig at mud-ingeniøren kommer med innspill om hvilken filteråpning som passer best ut fra formasjonen det bores i.

Selskapene som bruker MudCube, rapporterer at de får bedre ROP under boring fordi slammet holder en meget høy kvalitet etter rensing med MudCube. MudCube har vist seg å være svært driftssikker og har i oppstarten hatt over 80 000 driftstimer uten nedetid.

Cubility har installert 20 MudCubes på 10 rigger per mai 2016.

CC BY-SASkrevet av Sissel Paaske. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 29.06.2018

Læringsressurser

Hovedsystemer om bord i offshore installasjoner