Hopp til innhold

Oppgave

Hva er riktig påstand om testing av BOP og annet trykkontrollutstyr?

Klarer du å huske detaljene om testing av BOP? Her er flere påstander riktige.

LK06
Sist oppdatert 28.07.2017
Skrevet av Kenneth Ludvigsen
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Brønnsikringsutstyr for boring