Hopp til innhold

Oppgave

Hva kan du om BOP?

En BOP er sekundærbarrieren til brønnen og består av flere ventiler. Sjekk hva du kan, i denne oppgaven.

LK06
Sist oppdatert 28.07.2017
Skrevet av Kenneth Ludvigsen
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Brønnsikringsutstyr for boring