Hopp til innhold

Fagstoff

Automatisk elevator

Den automatiske elevatoren er koblet til hydraulikksystemet med slanger som går fra top drive til elevatoren.

BX elevator med innsats. Illustrasjon.

Automatisk elevator

En automatisk elevator er tilknyttet top drive med hydraulikkslanger som går fra top drive og ned til elevator. Slangene har hurtigkoblinger slik at det ikke trengs assistanse fra sertifisert personell ved skifte av elevator. Elevatoren byttes etter hvilken type og størrelse rør som skal kjøres.

Automatisk lukkesekvens

Elevatoren har en automatisk lukkesekvens, men må åpnes ved trykk på en knapp i drillers cabin. For å lukke elevator må den gripe rundt røret på en slik måte at røret kommer i kontakt med en lukkemekanisme innerst i elevatoren (trigger pin). Når røret kommer i kontakt med lukkemekanismen, lukkes elevator uten noen form for stopp underveis. Det er derfor meget viktig at man holder hode, hender og annet som kan skades, bort fra elevator under lukkeoperasjon.

Hydraulisk lukkekrets. Illustrasjon.

Når elevator er lukket, kan driller løfte opp top drive til elevatoren tar vekt av rørene. Da låses elevatoren med en låsebolt (lock pin).

Sikringssystemer

Som en ekstra sikkerhet er det på de fleste borerigger lagt inn en funksjon som gjør det umulig å åpne elevator når slipset er åpent. Det er for å hindre at hele strengen skal falle i brønnen. Om man likevel skulle ønske eller ha behov for å åpne elevator når slipset er åpent, må man overstyre systemet. Elevatoren kan heller ikke åpnes mens den holder vekten av rørene.

Med disse to sikringssystemene hindrer man å miste borestrengen dersom man trykker på åpnefunksjon for elevatoren på panelet mens slipset er åpent. Årsaken til denne dobbelsikringen er at det ikke skal få noen konsekvens om man tar borti noe på vei ned i borehullet. Hendelser hvor man ved en feil har trykket på «åpne elevator» mens man kjører, har skjedd. Da skal det ikke mer enn et lite dunk til for at elevatoren registrerer tap av vekt og åpnesekvensen starter.

BX elevator. Illustrasjon.

Hydraulikksystemet

Elevatorens automatiske lukkesekvens og fjernstyrte åpnesekvens styres med hydraulisk trykk. Elevatoren er koblet opp mot en HPU med 3000 psi trykk. Arbeidstrykket til elevatoren reguleres ned til 2000–2500 psi.

Utskiftbare inserts

Som nevnt kan man bytte elevatorstørrelse ved behov, men hver størrelse på elevator har inserts (bushing) som også kan skiftes ut. De fleste automatiske elevatorer har fire utskiftbare inserts. Disse kan skiftes etter hvilken størrelse det er på rørets ytre diameter.

BX elevator innsats. Illustrasjon.

De forskjellige størrelsene er fargekodet, noe som er likt på hele den norske sokkelen. Det er derfor meget lett å finne den riktige størrelsen som skal inn i elevator til enhver tid.

Håndtering av elevatoren

Elevatoren veier mellom 1500 og 2500 kg og må håndteres ved hjelp av vinsj. Det er viktig å være på vakt mot klemfare under utskifting av elevator og elevator-bushing. Når elevatoren er installert og koblet til hydraulikksystemet, skal man holde fingrene borte fra utstyret.

Advarselsskilt. Illustrasjon.
CC BY-SASkrevet av Kenneth Ludvigsen. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 19.07.2017

Læringsressurser

Automatiserte systemer i boremodulen

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs