Hopp til innhold

Fagartikkel

Graftegning med digitale verktøy

Vi har noen valg når vi skal tegne grafen til funksjoner med GeoGebra.

I GeoGebra kan vi tegne grafen til funksjoner ved å skrive funksjonsuttrykket rett inn i inntastingsfeltet. Hvis vi ønsker å avgrense området grafen skal tegnes i, kan vi bruke kommandoen "Funksjon(<Funksjon>, <Start>, <Slutt>)". Hvis vi skriver S(t)=Funksjon(160t,0,100) i inntastingsfeltet, får vi også spesifisert at funksjonen skal ha navnet S.

Bruk knappen «Flytt grafikkfeltet» for å plassere koordinatsystemet i ønsket posisjon, og dra i koordinataksene for å få ønskede avstander.

Fra algebrafeltet kan du «dra» funksjonsuttrykket over til grafikkfeltet.

Skjermbilde som viser hvordan man tegner grafer i GeoGebra. Bilde.
Skjermbilde, innstillinger i GeoGebra. Bilde.

Høyreklikk på et tomt sted i grafikkfeltet og velg «Grafikkfelt...» for å angi «Navn» på aksene. Her kan du også sette «Avstand» på aksene hvis du ikke er fornøyd med automatikken.

Vi kan finne antall løpte meter etter for eksempel 10 minutter og 50 minutter både grafisk og ved regning.

Grafisk skriver vi 10, S(10) og får punktet A10, 1 600. Dette viser at antall løpte meter etter 10 minutter er 1 600.

Ved regning bruker vi CAS og får for eksempel
S(50)=8 000, som viser at antall løpte meter etter 50 minutter er 8 000.

Sist faglig oppdatert 07.10.2021
Skrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen

Læringsressurser

Funksjonsbegrepet