Hopp til innhold

Fagstoff

TN-nett

Vi har forskjellige oppbygninger av strømnettet her i Norge, og ett av disse er TN-nett. TN-nett i forsyningsnettet i Norge har 400 V mellom fasene og 230 V mellom en faseleder og en nøytralleder. På grunn av oppbygningen til transformatoren vil spenningstilførselen brytes ved første jordfeil.
Skisse. TN-nett. Illustrasjon.

Terra Neutral

Betegnelsen TN forteller hvordan transformatoren til energiselskapet er bygd opp. TN står for «terra neutral». T betyr at transformatorens nullpunkt er jordet, og N betyr at vi tar med oss nullpunktet til transformatoren ut til forbrukeren. Denne heter nøytralleder og har betegnelsen PEN-leder.

Vi har tre forskjellige TN-nett: TN C, TC C-S og TN S. Den siste bokstaven beskriver strukturen til PEN-lederen. PEN-lederen er både en PE-leder (protected earth / sikkerhetsjord) og en N-leder (neutral/nøytral). Denne skal ha merkingen gul/grønn og blå. I et TN C-nett er disse to i én og samme leder (C = combined/felles). I et TN S-nett er PEN-lederen splittet i en PE-leder (gul og grønn) og en N-leder (blå). TN C-S er da et nett som først er et TN C-nett, og PEN-lederen så blir delt i en PE- og en N-leder. Når dette er gjort, har du aldri lov til å gå tilbake til et TN C-anlegg igjen.

Vi har 400 volt mellom fasene L1, L2 og L3, mens det er 230 volt mellom fasene L1, L2, L3 og nøytrallederen.

Fordelen med dette er at vi får mindre tap. Med høyere systemspenning blir strømmene i overføringsnettet lavere, og dermed blir tapene mindre. Energiselskapets forsyningsnett kan utføres med mindre ledertverrsnitt (kabler).

Både 230 V og 400 V er tilgjengelig hos forbrukeren/kunden. Dette er et mer brannsikkert nett da en eventuell jordfeil som får høyere strøm enn sikringsstørrelsen, umiddelbart vil føre til at kursen blir koblet ut, men det er påkrevd å ha en jordfeilbryter for å sikre personer og husdyr. Et menneske eller husdyr tåler kun 30 mA igjennom hjerteregionen, noe som er langt under kursens merkestrøm.

Ulempen med et TN-nett er at vi har høyere berøringsspenning, og at anlegget kobler ut ved første jordfeil. Dette er også årsaken til at TN-anlegg ikke er tillatt å bruke til å drive medisinsk utstyr på sykehus og lignende. For eksempel vil en person som ligger i en respirator som får strømstans, være i akutt livsfare. Det er en viss fare for at utstyr som er ment for 230 volt, vil bli feilkoblet og få tilkoblet 400 volt, og dersom det da oppstår et brudd i N-lederen, kan utstyret som er tilkoblet, risikere å få fasespenningen som er på 400 volt.

CC BY-SASkrevet av Rodney Årnes.
Sist faglig oppdatert 25.10.2019

Læringsressurser

Fordelingssystemer