Hopp til innhold

Fagstoff

TT-nett

Et TT-nett er veldig likt et IT-nett, men har direkte jordet nøytralpunkt i transformatoren og ikke noen nullpunktsavleder eller noe gjennomslagsvern. Det er det minst vanlige nettsystemet i Norge.
TT-nett. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Terra-Terra

I et TT-nett («Terra-Terra») vil en jordfeilstrøm ha en litt enklere vei å gå enn i et IT-nett. IT-nettet kjennetegnes ved at et gjennomslagsvern (disneuter) sikrer at trafoens nøytralpunkt er isolert fra jord. Dette gjennomslagsvernet har vi ikke i et TT-nett. Der er nøytralpunktet i transformatoren direkte jordet (se tegning).

Dersom det oppstår en jordfeil i en kurs i et TT-nett, vil jordfeilstrømmen gå ned i jord og opp i jordleder til transformator. Vi vil her få en feilstrøm som er større enn i et IT-nett, og den vil ligge på mellom 2 A og 20 A, avhengig av impedansen i feilsløyfa. TT-nett er ikke et vanlig nettsystem i Norge. Det finnes bare i Agder og noen andre steder langs vestlandskysten, som Karmøy, Bokn, Tysvær, Sveio, Vindafjord og Bergen.

Hvis atmosfæriske forhold eller koblinger i nettet fører til overspenning i et IT-nett, vil gjennomslagsvernet danne varig forbindelse til jord. Om det ikke skiftes ut, vil forsyningen endre karakter og fungere som et TT-system.

På TT-nettet kan du koble til både tofasede og trefasede 230 V-belastninger, og det kreves et lokalt jordingssystem, siden det ikke føres fram null-leder eller jordleder fra strømleverandør.

CC BY-SASkrevet av Steinar Olsen, Rodney Årnes og Bjørnar Mortensen Vik.
Sist faglig oppdatert 17.04.2020

Læringsressurser

Fordelingssystemer