Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Reguleringsvender reflektorovn

Selv om reguleringsvenderen ikke er så mye i bruk lenger, er det likevel lurt å vite hvordan den fungerer i praksis. Her er to praktiske oppgaver.

Oppgave 1. Installasjon av reflektorovn

Reguleringsvender nr. 9

  1. Forklar med egne ord hvordan reguleringsvender nr. 9 kobler varmeelementene i de ulike koblingene (0, 1, 2, 3).
  2. Kontroller varmen i hvert trinn. Mål så spenning, strøm og resistans i hvert trinn, og før det inn i skjemaet.
  3. Beregn effekten ut fra måleverdiene for spenning og strøm
  4. Beregn resistansen ut fra måleverdiene for spenning og strøm.
  5. Ta med avvik og kommenter dem.

Alle målinger skal føres i tabell.

Filer

Oppgave 2. Måling av effekt på reflektorovn

I denne oppgaven skal du foreta effektmåling på reflektorovnen. Effekten skal måles i alle trinn.

Målingene skal gjøres med de instrumentene som vi har på skolen. Det vil si

  • analogt wattmeter
  • elektronisk wattmeter
  • universalinstrumentet nanovipp

Sammenlign effektmålingen med beregningene i oppgave 1.

Alle målinger skal føres i tabell. Skriv ned avvik, og forklar dem i konklusjonen.

Filer

CC BY-SASkrevet av Steinar Olsen.
Sist faglig oppdatert 12.03.2018

Læringsressurser

Varme og varmestyring