Hopp til innhold

Fagstoff

Montering av varmekilder

Slik monterer du de mest brukte varmekildene i boliger, med forskrifter og normer.

Gjennomstrømningsovn

En panelovn og en varmelist. Foto.

En gjennomstrømningsovn installeres i en bolig for å holde jevn og fin temperatur inne. Hvis man klarer å holde kulden ute, vil innetemperaturen bli behagelig. Når man plasserer panelovnen/gjennomstrømningsovnen, er det dette prinsippet som ligger til grunn. I et hus er det vinduene som slipper gjennom mest kulde fra omgivelsene. For å forhindre dette plasserer man panelovner/gjennomstrømningsovner under vinduene. Elektrofagmannen plasserer derfor ofte stikkontakter rett ved siden av vinduene (ved lista), slik at kunden kan plugge i varmeovnen der.

Reflektorovn

Reflektorovner i tre størrelser. Foto.

En reflektorovn avgir en form for strålevarme. Denne typen ovn er ikke mye brukt ved nye installasjoner i dag, men er installert i mange bad i litt eldre hus. Overflatetemperaturen i en slik ovn kan bli ganske høy. Derfor er det viktig at vi følger monteringsanvisningen fra leverandøren når vi skal installere en slik ovn. Reflektorovner bør ikke installeres i vanlige oppholdsrom, siden strålevarme treffer en overflate og reflekterer. Hvis man står mye i et rom med strålevarme, kan man få hodepine.

Husk alltid å følge forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, FEL.

Varmekabel

Varmekabelkveil med emballasjeeske. Foto.

Varmekabler kan legges på ubrennbare og brennbare underlag. Leverandørene og produsentene merker varmekabelen med installasjonsinstruks. Før måtte vi forholde oss til tabeller og effektgrenser, men i dag finner vi ofte denne informasjonen på emballasjen.

Før vi legger en varmekabel, må vi forsikre oss om at selve kabelen er skadefri. Vi må måle lederresistansen og isolasjonsresistansen i varmekabelen både før legging, etter legging og etter at kabelen er tildekket. Det anbefales å legge varmekabel på hønsenetting for å spre varmen jevnt. Fest kabelen med ca. 30 cm mellomrom med for eksempel strips (det finnes også andre festeanretninger). Før du legger varmekabel, bør du finne avstanden mellom sløyfene – dette heter senteravstanden. Senteravstanden kan du enkelt finne ved å dele nettoarealet på kabellengden og gange med 100. Resultatet blir da i centimeter. Dersom du skal legge temperatursensor i gulvet, må du også ta hensyn til dette ved å legge et tomt rør som du tetter i enden med for eksempel teip.

Sjekk for øvrig:

CC BY-SASkrevet av Steinar Olsen.
Sist faglig oppdatert 03.03.2017

Læringsressurser

Varme og varmestyring