Hopp til innhold

Fagstoff

Varmekilder

Her skal vi ta for oss de mest brukte elektriske varmekildene i en bolig. Bruksområder, installasjon og virkemåte blir omtalt.
Bolig dekket av snø. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Elektrisk oppvarming

 • har lave investeringskostnader
 • er enkel å installere, også i etterkant
 • passer alle deler av en bolig
 • er effektiv
 • er nærmest vedlikeholdsfri
 • er miljøvennlig
 • er enkel å tilpasse
 • har nøyaktige og raske reguleringssystemer som reduserer strømforbruk og gir økt komfort
 • gjør det enkelt å senke temperaturnivået, for eksempel om natten, for å spare strømutgifter

Varmekilder

Vi har mange typer varmekilder. Noen egner seg til romoppvarming, noen til frostsikring, terrassevarmer og så videre. Vi går ikke inn på alle varmekildene her, men tar for oss de mest vanlige som brukes i boliger i dag.

Veggmontert varmeovn

Det finnes mange typer veggmonterte varmeovner. Vi tar her for oss gjennomstrømningsovnen. Denne typen varmekilde er nok den mest utbredte og mest anvendelige og enkle varmekilden vi har.

Ovnen brukes som romoppvarming i boliger. Denne typen ovn plasseres under vindu, slik at kaldtrekk fra vindu motvirkes. Du bør da velge en ovn som tilpasses vindusbredden. Enkelt forklart virker denne ovnen på den måten at kald luft stiger gjennom varmeelementet og blir oppvarmet, og den varme oppadstigende luftstrømmen brukes da blant annet til å hindre kaldraset fra vinduet.

De aller fleste varmeovnene av denne typen tilkobles det elektriske anlegget med kabel og støpsel. Det er derfor vanlig at elektriker installerer stikkontakt i umiddelbar nærhet av vinduet i de forskjellige rommene.

Varmekabel

Varmekabel brukes til mange forskjellige formål, som for eksempel boligoppvarming, frostsikring og snøsmelting. Her konsentrerer vi oss om boligoppvarming. Det finnes varmekabelmatter, varmekabel integrert i parkett og så videre. Vi tar her for oss den tradisjonelle varmekabelen du kan kjøpe i ferdige elementer eller i metervare.

Varmekabel

 • gir komfortabel oppvarming
 • er driftssikker
 • er vedlikeholdsfri
 • gir verdiøkning på bolig
 • gir jevn varmefordeling
 • egner seg i de fleste rom og for de fleste gulv
 • har høy grad av brann- og el-sikkerhet
 • er usynlig
 • gir bedre plass sammenlignet med veggmontert varme

Varmekabel, og installasjon av denne, kalles for skjult varme. Det er en del forskrifter og normer man må forholde seg til når man skal installere skjult varme.

Stråleovn

Stråleovner er ikke veldig mye brukt i nyinstallasjoner i dag. Som elektriker kan en likevel komme bort i denne typen varmekilde, og vi bør ha kunnskap om de.

En reflektorovn består som regel av to varmeelementer. Disse styres som regel av en reguleringsbryter. Reguleringsbryteren kan være påmontert selve ovnen, eller den monteres som en bryter til ovnen. Varmeelementene styres i tre trinn. Reflektorovnen kan bestå av to like eller to ulike varmeelementer.

Like elementer:

 • Trinn 1: minst effekt og størst motstand, seriekobling
 • Trinn 2: dobbel effekt, halvparten av motstand i forhold til trinn 1, kun ett element inne
 • Trinn 3: maks effekt, minst motstand – igjen en fordobling i forhold til trinn 2, parallellkobling

Reguleringsvender nr. 9 er beregnet for å styre to like varmeelementer.

Ulike elementer:

 • Trinn 1: minst effekt og størst motstand, det minste elementet inne
 • Trinn 2: dobbel effekt, halvparten av motstand i forhold til trinn 1, det største elementet inne
 • Trinn 3: maks effekt, minst motstand – igjen en fordobling i forhold til trinn 2, parallellkobling

Reguleringsvender nr. 29 er beregnet for å styre to ulike varmeelementer.

En reflektorovn/stråleovn installeres som regel på bad, og vi må ta hensyn til den høye overflatetemperaturen når vi skal installere denne.

Det er ikke særlig god økonomi å styre varme med en reguleringsvender. Derfor blir det i dag installert varmekilder som styres av termostat.

Varmepumpe

Varmepumpe er nok den varmekilden som i de senere år virkelig har ekspandert. Veldig mange huseiere velger å installere varmepumpe i hjemmet sitt.

Bakgrunnen for dette er nok at varmepumpa er lett å installere, både i nye og gamle hus. Teknologien i ei varmepumpe omdanner luft med lav temperatur til luft med høyere temperatur ved hjelp av trykk og gass/væske.

Denne teknologien medfører at ei varmepumpe bruker mindre energi enn en "vanlig" varmekilde for å oppnå ønsket temperatur. Dette gir en lavere strømregning, og vi tar bedre vare på miljøet. Ei varmepumpe blir styrt av en termostat.

CC BY-SASkrevet av Steinar Olsen.
Sist faglig oppdatert 01.03.2018

Læringsressurser

Varme og varmestyring