Hopp til innhold

Fagstoff

Håndtering av elektronisk avfall

Alle produkter som er ment for tilkobling til batteri eller nettspenning, defineres som EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) dersom det skal kasseres. Ofte er slike produkter merket med en overkrysset avfallsbeholder, som betyr at produktet ikke skal kastes sammen med restavfallet.
Mye avfall med ødelagte bærbare PC-er. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Produktene som kastes i EE-avfallet, bør være hele når de leveres, og produktene må lagres og transporteres slik at de ikke blir skadet eller knust. Det er vanlig å bruke konteinere eller pallebur.

Ved innlevering sorteres EE-avfall i fem forskjellige typer:

  1. lysrør

  2. andre lyskilder

  3. kabler og ledninger

  4. småelektronikk

  5. større elektriske produkter

Man kan levere EE-avfall gratis til forhandlere som selger tilsvarende produkter. Alle butikker som selger datamaskiner, mobiler eller annen elektronikk, er pliktige til å ta imot elektronisk avfall hvis du tar det med til dem. Man skal absolutt ikke kaste elektrisk og elektronisk avfall i restavfallet.

Alle bedrifter kan levere EE-avfall gratis til mottak som har avtale med et godkjent returselskap.

Håndtering av EE-avfall er nærmere beskrevet i lovverket.

Kilder

Sortere. (u.å.) Elektrisk og elektronisk avfall. Hentet 5. desember 2022 fra https://sortere.no/bedrift/avfallstype/30/Elektrisk%20og%20elektronisk%20avfall/

UngEnergi. (2021, 15. juni). Hvorfor gjenvinne ødelagt elektronikk. Hentet 5. desember 2022 fra https://ungenergi.no/miljo-klima-samfunn/deg-meg-miljoet/hvorfor-gjenvinne-odelagt-elektronikk/


CC BY-SASkrevet av Fred Berglyd.
Sist faglig oppdatert 05.05.2022

Læringsressurser

Elektroavfall