Hopp til innhold

Fagartikkel

Læringsoppdrag - koble PLS

Gjennomføringsdelen i dette læringsoppdraget består av oppkobling av anlegget, programmering av PLS og tilkobling av PLS. I tillegg skal det utarbeides anleggsdokumentasjon. Nedenfor finner du en oversikt over de konkrete arbeidene som skal gjennomføres i dette læringsoppdraget.

Praktiske arbeider:

  • Styreskap med tilhørende komponenter.
  • Først start og stopp av motor ved hjelp av vender, deretter start/stopp med holdekontakt og indikasjoner med lamper.

Du skal i tillegg utføre målinger i sluttkontrollen.

Anleggsdokumentasjon:

Hovedstrømskjema og styrestrømskjema for dreieretningsvender. Tilordningsliste og ladderdiagram for PLS-en. Rekkeklemmetabeller for anlegget.

Materialliste:

Du skal komplettere og sluttføre materiallista, slik at alle oppkoblingene er med.

Fagmessighet:

Det er viktig å montere installasjonen fagmessig. Viktige momenter her er å skru godt til i alle koblinger, sjekke at koblinger er varige og solide og å sjekke plassering av komponenter og utførelse av gjennomføringer og tilkoblinger. Se instruksjonsvideoer.

Idriftsetting:

Å sette i drift er å påse at installasjonene oppfyller gjeldende forskrifter og normer. Installasjonen skal være sikker både for brukeren og den som arbeider med den.

Ferdig koblet PLS med oppsatt PC. Foto.

Før en kan starte arbeidet med å produsere tegninger, koble opp og programmere, er det viktig å sette seg inn i hvordan dette skal utføres. Da er det nødvendig å se litt på noen enkle krav fra maskinforskriften samt hvordan en PLS fungerer og hvordan den programmeres.

Sist faglig oppdatert 22.02.2018
Skrevet av Steinar Olsen

Læringsressurser

Programmerbar logisk styring (PLS)

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs