Hopp til innhold

Fagstoff

Sikkerhet først!

Innen robotikk har vi mange muligheter, og det er egentlig bare fantasien vår som setter grenser for hva som er mulig. Men for at du og jeg skal kunne jobbe trygt med slike maskiner, må sikkerheten være til stede.
Nødstoppbryter. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Maskinsikkerhet

Tidligere standarder for maskinsikkerhet sa kategorisk noe om hvor mye du kunne "stole på" en maskin, alt etter skadeomfanget. Dette ble kategorisert ut fra EN 954 og en bokstav B, etterfulgt av et tall 1, 2, 3 eller 4 som refererte til hvor sikker sikkerhetsfunksjonen fortsatt var om feil skulle skje.

Risikovurdering

Under maskinsikkerhet og risiko snakker vi om en risikovurdering som kategoriseres under alvorlighetsgrad og krav til sikkerhetsfunksjonen. Vi får da en PLr. Ytelsen til maskinen må også sees i sammenheng med skadeomfang (S), hvor ofte (F) og hvor sannsynlig (P) er det at dette skjer igjen.

S = Severity (skadeomfanget)

S1: reversibel skade (rift, mindre kutt og lignende)

S2: irreversibel skade (miste arm, død og lignende)

F = Frekvens (hvor ofte er man utsatt for faren)

F1: sjelden eller ganske ofte og/eller kort eksponeringstid

F2: ofte eller kontinuerlig (én gang per time eller oftere) og/eller lang eksponeringstid (over 10 minutter)

P = Probability (hvor sannsynlig er det at man blir utsatt for faren)

P1: mulig å unngå faren under spesielle forhold (langsom maskinbevegelse, synlig fare, instruert personell)

P2: tilnærmet umulig å unngå faren

Risikoreduksjon

Nå ser du noen av mange valg som skal gjøres. Noe går på utstyr som skal kobles til, noe går på levetid, og noe går på hvor ofte utstyret feiler. Så hva bør vi gjøre?

  1. Design vekk farene (så langt det lar seg gjøre). Det kan for eksempel være fysisk avskjerming, elektronisk/elektrisk overvåking av feilfunksjon eller installering av sikkerhetsutstyr.

  2. Dokumenter eller sjekk at valg av utstyr følger kravene satt under risikovurderingen (PL = PLr). Det kan for eksempel være at det tilfredsstiller kravene til installert elektrisk utstyr eller elektriske løsninger, kravene til nødvendig prestasjonsnivå (PL), kravene til levetidsbetraktning (B10d) eller kravene til vedlikeholdsintervall (T10d).

  3. Kompletter om nødvendig med "Other protective measurements" (OM). Det kan for eksempel være tydelige skilt, opplæring, beskyttelsesutstyr eller arbeidsprosedyrer. Følg "huskelista" i tabell CCF (Common Cause Failures).

CC BY-NCSkrevet av Haldor Hove og Erik Lysen. Rettighetshaver: Omron Electronics Norway AS
Sist faglig oppdatert 11.06.2021

Læringsressurser

Robotisering