Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Praktisk oppgave – smarthus

I dette læringsoppdraget skal du planlegge, utføre og gjennomføre sluttkontroll av installasjon av en valgfri smarthusløsning. Du skal også utarbeide aktuell anleggsdokumentasjon.

LK20
Et kontrollpanel til smarthus er festet på veggen. På skjermen er det innstilling for oppvarming. I bakgrunnen skimter vi en stue med store vinduer. Foto.

Smarthus (kontrollpanel)

Planlegging

En kunde tar kontakt og sier at hun kanskje vurderer å gå over til en form for smarthusteknologi i eneboligen sin. Hun har et eldre, men greit fungerende elektrisk anlegg i huset fra før og er skeptisk til å sette i gang omfattende rehabiliteringsarbeid.

Ellers opplyser kunden at hun ønsker en form for talestyring for både musikkanlegg og lys, og at hun gjerne vil kunne økonomisere oppvarmingen så mye som mulig. Til oppvarming bruker kunden stort sett panelovner i dag, men har varmekabler på badet og i gangen.

I huset har kunden i dag enkeltstående røykvarslere og ikke noen form for innbruddsalarm.

  1. Foreslå minst to løsninger for kunden, og planlegg hva du trenger av materiell, utstyr og verktøy. Vurder hva som er mulig å få til med det elektriske anlegget og utstyret kunden allerede har, eller kom med anbefalinger til større utbedringer.
  2. Lag installasjonstegning og koblingsskjema. Her kan du gjerne ta utgangspunkt i det som finnes av smarthusutstyr på skolen din (og late som om kunden er interessert i akkurat denne løsningen). Hvis dere ikke har smarthusutstyr på skolen, kan du bruke stoff på internett og fagartiklene om smarthus her på NDLA til å foreslå en valgfri løsning.
  3. Gjør en risikovurdering for arbeidet.

Praktisk utførelse

  1. Koble opp installasjonen din slik du har planlagt den.

Det er viktig å montere installasjonen fagmessig. Her er det viktig å følge normer og forskrifter og manualer til utstyret du skal bruke.

Test og sluttkontroll

Installasjonen skal være sikker både for brukeren og for den som arbeider med den. Gjennomfør sluttkontroll og funksjonstest av anlegget ditt.

Dokumentasjon

Utarbeid komplett anleggsdokumentasjon der du får med følgende:

  1. kursfortegnelse
  2. installasjonstegning
  3. koblingsskjema
  4. dokumentasjon av kabel og vern
  5. materialliste
  6. samsvarserklæring
Sist oppdatert 10.12.2020
Skrevet av Bjørnar Mortensen Vik

Læringsressurser

Smarthusstyring