Hopp til innhold

Fagstoff

Fornybare energikilder

Fornybare energikilder er ressurser som finnes i naturen, og som ikke blir brukt opp. Energikildene forurenser ikke på annen måte enn at installasjonen kan være til sjenanse for enkelte. Det er konstant forskning på utnyttelse av disse ressursene, både her til lands og i verden for øvrig.
Person holder en tommestokk med en energikarakterskala bort til et solcellepanel. Manipulert foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Energiformer

I og med at de ikke-fornybare ressursene på et eller annet tidspunkt vil bli brukt opp, må vi prøve å erstatte disse med andre typer energiformer.

Solenergi

Solenergien kan utnyttes direkte ved for eksempel oppvarming av vann eller indirekte der vi bruker solcellepanel. Denne energiformen er ikke veldig mye utnyttet her i landet, da værforholdene ikke er stabile nok.

Video fra Kunnskapsfilm om solenergi.

E-forelesning om solceller fra Ask undervisning.

Bioenergi

Bioenergi omfatter ved, flis, hogstavfall og torv/halm. Biologisk materiale fra søppelfyllinger og husdyrgjødsel kan også samles opp, renses og brukes til energiproduksjon (biogass).

Framstilling av bioenergi kalles CO2-nøytral da CO2-utslippene ved framstilling ikke kan bli større enn den mengden planeten har tatt opp i sin levetid.

I tillegg brukes oljerike planter som raps, soya og solsikke som råstoff til å framstille biodiesel.

Video om bioenergi fra Kunnskapsfilm.

Vindenergi

Vindenergi er den energiformen vi her i Norge ser det største potensialet i. Hele vestlandskysten har mye vind og er i så måte ypperlig for vindturbiner (vindmøller).

Video om vindkraft fra Kunnskapsfilm.

Energi fra havet

I havet ligger det potensielt mye energi. Ettersom havet beveger seg, kan vi utnytte denne bevegelsesenergien. Bølgekraftverk, tidevannskraft og saltvannskraftverk (osmose) er tre energiformer vi prøver å utnytte. Disse typene er forårsaket av vind og måne og oppstår der ferskvann treffer saltvann.

Det ligger et enormt potensial her:

Video fra Kunnskapsfilm om energi fra havet.

CC BY-SASkrevet av Steinar Olsen og Haldor Hove.
Sist faglig oppdatert 17.01.2019

Læringsressurser

Produksjon, lagring og overføring av energi