Hopp til innhold

Fagstoff

Ikke-fornybare energikilder

Ikke-fornybare energikilder er energikilder som vil bli brukt opp. Det er ressurser som finnes i naturen, og som naturen har brukt millioner av år på å lage. De kalles også fossile energikilder, siden dette er olje, naturgass og kull, rester etter planter og dyr som levde for millioner av år siden.
Atomkraftverk i naturen vår. foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kullkraft

Kullkraft framstilles ved at kull brennes. Kullkraft står for 40 prosent av verdens elektrisitetsproduksjon. Kullkraft medfører veldig høye utslipp av CO2 (nesten 1 kg per produserte kWh). Dette er 40 prosent mer enn gasskraft.

Vi mennesker vil på et eller annet tidspunkt bruke opp dette, og disse ressursene vil da forsvinne.

Alle disse energikildene fører til forurensing (CO2) og er derfor hovedårsaken til den økte drivhuseffekten på jorda.

Atomkraft

Atomenergi er også en ikke-fornybar energikilde. For å lage dette trenger man uran. Dette er et grunnstoff i naturen som på et tidspunkt også vil bli brukt opp. I utgangspunktet forurenser ikke denne produksjonen.

Se video fra NRK om kjernekraftverk.

CC BY-SASkrevet av Steinar Olsen.
Sist faglig oppdatert 17.01.2019

Læringsressurser

Produksjon, lagring og overføring av energi