Hopp til innhold

Fagstoff

Energi

Hva er energi, og hvordan kan vi utnytte denne energien?

Se video om energi fra Kraftskolen

Temaet energi er enormt stort. Vi prøver her å definere dette begrepet.

Sola er opphavet til all energi på jorda

Vi er prisgitt sola. All energi oppstår på grunn av denne energikilden. Sola skaper varme, som får planter til å vokse. Av varmen skapes det vind, som igjen lager bølger på havet. Energien fra sola er enorm, og hvis vi hadde klart å finne en måte å utnytte den energien som sola skaper, ville vi ikke hatt noen "energikrise" her på jorda. Energien fra sola tilsvarer 15 000 ganger vårt behov.

Definisjon på energi

  • Energi er evnen til å utføre arbeid.
  • Energi er effekt x tid.
  • Energi er kraft x strekning.
  • Energiloven: Energi kan ikke oppstå, energi kan ikke forsvinne.

Energi er et potensial til å utføre mekanisk arbeid eller til å avgi varme. Det er dette som blir utnyttet i et energiverk.

Energikjede

Når sola varmer opp et vann eller et hav, vil noe av dette fordampe og stige opp for å danne skyer. Skyene består da av vann som blir til regn oppe i fjellene. Vi har nå stillingsenergi.

Dette vannet som nå er samlet i magasiner, renner ned gjennom vanntunnelen og ned til kraftverket. Energien i vannet blir da gjort om fra stillingsenergi til bevegelsesenergi.

Når vannet kommer ned til selve kraftverket, vil energien på ny endre seg. Vannet treffer turbinen, og bevegelsesenergien blir nå gjort om til mekanisk energi.

Turbinen går rundt, og på akslingen er generatoren festet. Generatoren omdanner den mekaniske energien til elektrisk energi.

Energien er altså ikke brukt opp, men omdannet til andre typer energi.

Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Steinar Olsen.
Sist faglig oppdatert 04.06.2021

Læringsressurser

Produksjon, lagring og overføring av energi