Hopp til innhold

Fagstoff

Brudd

Brudd kan oppstå i alle knokler i kroppen. I de fleste tilfeller oppstår bruddet ved at knokkelen blir utsatt for en ytre kraft i form av slag eller fall.

Det finnes flere typer brudd, men det vanligste er å skille mellom åpne og lukkede brudd. Et åpent brudd vil du lett kunne se, mens et lukket brudd er vanskeligere å oppdage.

Tegn på brudd

 • Personen hører at knokkelen brekker.
 • Smerter i området som er skadet.
 • Unormal bevegelighet.
 • Gnisselyd fra stedet som er skadet når knoklene gnisser mot hverandre.
 • Hevelse og etter hvert blålig misfarging på grunn av blødning.
 • Nedsatt bevegelse i den aktuelle kroppsdelen.
 • Kroppsdelen hvor brudd har oppstått, kan ha blitt forkortet.
 • Ved et åpent brudd vil beinpipene stikke tydelig fram gjennom en åpning i huden.

Førstehjelpstiltak ved brudd

 • Ring 113 hvis du ser tegn på et åpent brudd eller andre tegn på alvorlige brudd.
 • Konferer med lege/helsepersonell om du er usikker, eller hvis tegnene er mindre alvorlige.

Lukket brudd

 • Den skadde delen skal holdes i ro. Stabiliser ved hjelp av en spjelk eller fatle. Det er viktig at spjelken dekker både leddet ovenfor og under bruddet slik at bruddstedet holdes mest mulig i ro. Dette vil dempe smertene, også under transport.
 • Forsøk å legge den skadde delen høyt.
 • Kjøl ned det skadde området hvis du har en ispose tilgjengelig.
 Brudd. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Åpent brudd

 • Følg veiledningen du får av 113.
 • Stans blødning – knokkelbrudd kan forårsake til dels store blødninger.
 • Du bør i tillegg legge en steril eller ren bandasje over beinpipene. Bandasjen bør være så ren som mulig da faren for infeksjon er stor. Forsøk deretter å støtte opp rundt beinpipene slik at bruddet ligger mest mulig stabilt.
 • Legg eventuelt spjelk som beskrevet ved lukket brudd før nødvendig transport.

Kilder

Beinbrudd. (2019). I T. Johannesen (red.). Norsk Helseinformatikk. Hentet 1. desember 2019 fra https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/beinbrudd/brudd-generelt/?page=1

Brudd. (2018). I I. Johansen og J. Blinkenberg (red.), Legevakthåndboken (6. utgave). Hentet 1. desember 2019 fra https://www.lvh.no/skader/ekstremitetsskader/generelt_/brudd

Haugen, J. E. (2019). Bekken- og ekstremitetstraumer. I Haugen, J. E. (Red.), Akuttmedisin utenfor sykehus (4. utgave, s. 209–218). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

CC BY-SASkrevet av Ellen Marie Myhre Dahl og Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 03.01.2018

Læringsressurser

Førstehjelp