Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Hvordan er HMS-forholdene der du er?

Systematisk HMS-arbeid innebærer at arbeidsgiveren skal fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet, kartlegge farer og problemer og sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær. Hvordan står det til på din skole og på praksisplassen hvor du er utplassert?
Bokstavene H,M og S i bokser, over en pil som peker mot høyre. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1:

HMS-arbeid

Ta utgangspunkt i skolen din eller en annen arbeidsplass du kjenner til.

  1. Gi eksempler på og drøft hva som blir gjort for at «det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten».
  2. Kom med idéer til forbedringer av HMS-arbeidet.

Oppgave 2:

Internkontroll

Ta for dere belysningen i klasserommet:

  1. Er den god nok?
  2. Er den forskriftsmessig?

Følg fasene i forbedringsarbeidet og fordel arbeidet mellom dere.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Kjell Rosland.
Sist faglig oppdatert 20.12.2017

Læringsressurser

HMS for arbeidstakeren